FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt02/02/2021

Vem ansvarar om det är för kallt i en bostadsrätt?

Hej!

Jag köpte min lägenhet för ca 5 år sedan. Använd som övernattningslägenhet. Jag har hela tiden märkt att badrummet är för kallt. Fönster byttes för några år sedan. Värmekällan har för dålig effekt, liten handdukstork. Den satt där när jag köpte lägenheten.

Nu önskar jag ett riktigt element i badrummet.

Vem ska bekosta det? Styrelsen menar att jag köpt lägenheten i befintligt skick och att jag därför ska stå för kostnaden!

Vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör rättigheter och skyldigheter för medlem i bostadsrätt, vilket gör bostadsrättslagen (BRL) tillämplig.

När en ny ägare tillträder lägenheten ska föreningen säkerställa att lägenheten är i fullt brukbart skick, ( 7 kap. 1 § BRL). Det är sedan i sin tur bostadsrättshavaren som på egen bekostnad ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick (7 kap. 12 § första stycket). Däremot svarar inte bostadsrättshavaren för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen försett lägenheten med dessa ledningar och de tjänar fler än endast en lägenhet (7 kap. 12 § andra stycket).

Föreningen ansvarar alltså för värme (element) och för att det ska vara en godtagbar temperatur i lägenheten. Vad som utgör en godtagbar temperatur stadgas inte i lag, vilket innebär att det kan argumenteras för. På folkhälsomyndighetens hemsida finns rekommendationer för inomhustemperatur, så du kan söka vägledning där.

I ditt fall är en möjlighet att hävda att temperaturen är för låg, så att föreningen i sin tur kan anlita en fackman som får mäta temperaturen. Bekräftas det då att den är för låg så måste föreningen åtgärda det. Om det däremot inte anses vara för kallt för att lägenheten ska vara fullt brukbar, kan det bli du som får åtgärda det på egen hand.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Linn GustafssonRådgivare