FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt10/06/2018

Vem ansvarar för ventilationen i en bostadsrättsförening?

Hej, skriver med anledning av min och min familjs besvär med en rökande granne under oss. Vi bor i en borätt men den rökande grannen under oss hyr. Vi vet att det är väldigt svårt att få någon rättsida på rökandet (ett flertal domstolsfall har dömt i rökarnas favör) dock skriver jag egentligen med anledning av vår BRF agerande i detta. Efter att vi under flera månaders tid tjatat om att något måste göras och då syftar vi främst på föreningens skyldighet att se över ventilationen och därifrån vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att den stinkande och direkt farliga röken går igenom ventilationen in till våra barns klädkammare fick vi nedan svar:

-------------------------------------------------------

"Hej ,

Med anledning av era mail om röklukten har styrelsen tittat närmare på frågan. Efter kontakter med Fastighetsägarna är vår slutsats att styrelsen inte kan förbjuda vår hyresgäst att röka i sin lägenhet, inte heller kan styrelsen vidta andra åtgärder. Det ni bör göra är att kontakta miljöförvaltningen och höra vad de rekommenderar.

Ett tips är att ni stänger ev frånluftsventiler i er lägenhet och kakelugnsluckorna."

----------------------------------------------------------

Vi har sedan en tid täppt igen ventilationen både i klädkammaren samt i vår lilla toalet (ej optimalt) men med tanke på hur mycket grannen röker inomhus (1- 1,5 paket om dagen har hon nämnt) finner röken vägar in till oss ändå. Är det som så att BRF är skyldiga att se över ventilationen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Vilken jobbig situation ni har hamnat i och precis som du skriver så har domstolarna i många fall dömt till rökarnas favör och rökning har inte ansetts utgöra en störning i lagens mening.

Angående ventilationen så framgår det av 7 kap. 12 § 2 st. bostadsrättslagen att bostadsrättshavaren inte ansvarar för reparationer av ventilationen. I en bostadsrättsförening är det alltså föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. 1992 infördes en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemen, så kallad OVK, i byggnader där människor vistas. I alla nybyggda hus ska en första kontroll göras av alla nyinstallerade system. Därefter ska kontroller ske regelbundet med intervall beroende på byggnadskategori och typ av ventilationssytem. Vilket intervall som gäller för just er fastighet kan du se på Boverkets hemsida, HÄR. Det är byggnadsägarens, dvs. bostadsrättsföreningens, ansvar att se till att OVK genomförs och att eventuella brister åtgärdas. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK och ser till att protokollen från OVK lämnas in. För att du som bor i huset lätt ska kunna se att OVK är gjord ska fastighetsägaren anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden. Om du inte hittar något OVK-intyg kan du kontakta föreningen eller kommunens byggnadsnämnd.

Om någon OVK inte har skett och bostadsrättsföreningen inte tar tag i det kan du vända dig till kommunens byggnadsnämnd som kan förelägga bostadsrättföreningen att vidta kontrollen.

Om OVK har skett och är godkänd fungerar ventilationen som den ska och ni kan då tyvärr inte göra så mycket mer. Rökning från grannar betraktas i lagens mening som sagt inte som en störning varför man inte kan hindra grannen från att röka.

Hoppas detta besvarade era frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är ni varmt välkomna att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia LundgrenRådgivare