Vem ansvarar för kostnader till följd av vattenskada i bostadsrätt?

2019-09-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, Har bostadsrättsföreningen ett ansvar för en gammal vattenskada i taket på min bostadsrätt?Jag har köpt en bostadsrätt med en väl synliga fläckar i taket som härstammar från en gammal vattenskada från när en övervåning byggdes över min lägenhet för kanske 20 år sedan. Numera ger fuktmätning inget utslag och tidigare ägare har inte anmält skada till föreningen. Har föreningen ändå ett ansvar för den gamla skadan och är skyldiga att bekosta ommålning? Eller är skadan preskriberad? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis ska utredas vilka brister som är att ses som fel i köprättslig mening. Vidare ska prövas vem som bär ansvaret för de eventuella bristerna. Slutligen ska säljarens upplysningsplikt och köparens undersöknings- och reklamationsplikt diskuteras.

Hur fördelas ansvaret mellan en bostadsrättshavare och en bostadsrättsförening?

Utgångspunkten vid en sådan bedömning är att huvudansvaret för lägenhetens skick (det s.k. inre underhållet) åvilar bostadsrättshavaren, om inte annat bestämts av bostadsrättsstadgarna. Vidare följer att från det inre underhållet har undantagits bl.a. reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilationskanaler samt vid vissa fall av brand- och vattenledningsskador. Bostadsrättshavaren bör dock ansvara för eventuella renoveringar av bostadsrätten.

Vem står för kostnaderna från vattenskadan?

Till att börja med kan nämnas att en inte ska behöva stå för kostnaden av reparation för effekter av den aktuella vattenskadan om det står i föreningens stadgar att föreningen ska stå för sådana reparationer. En rekommandation är därmed att du läser om vad som står i stadgarna om vattenledningsskadan.

Oberoende av vad som framkommer av föreningens stadgar, finns ytterligare begränsningar i ansvaret gällande specifikt skador till följd av vattenledningsskador i 7 kap. 12 § 3 st. bostadsrättslagen. Däri stadgas att bostadsrättsinnehavaren enbart ska vara för sådana reparationer om skadan uppkommit genom dennes egna vårdslöshet eller vårdslöshet av någon som hör till dennes hushåll, inneboende eller någon som utför arbete i lägenheten. I annat fall svarar alltså bostadsrättsföreningen för skador till följd av vattenskadan.

Sammanfattning

Det är därmed föreningen som ska betala reparationskosnader för den gamla skadan, vilket även innefattar kostnader för ommålning, enligt deras allmänna reparations- och underhållsskyldighet (7 kap. 4 § bostadsrättslagen).

Nu gäller det bara att kräva Din rätt genom att kontakta bostadsrättsföreningen.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1047)
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?
2020-06-28 Kan bostadsrättsföreningen ta ut dubbla överlåtelseavgifter?

Alla besvarade frågor (81730)