Vem ansvarar för vattenläcka i en hyresrätt?

2021-05-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Efter en vattenläcka i min hyresrätt, påstår värden att jag skall betala återställandet av tapeter med min hyresrabatt. Vattenskadan har ej orsakats av mig. Jag har vårdat lägenheten noga för att slippa utnyttja hyresgäststyrd renovering och på så sätt få en rimligare hyreskostnad. Båda mina grannar har för några år sedan haft stora vattenläckor i sina lägenheter. Trots detta har värden inte kontrollerat mina vattenledningar.Har värden rätt att ta min hyresrabatt? I så fall blir det ju jag som får betala.Tacksam för svar
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om gränsen mellan hyresvärdens underhållsskyldighet och hyresgästens vårdplikt. Din fråga berör regler i jordabalken (JB).

Hyresvärden ska se till att lägenheten är fullt brukbar samt med jämna mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (5 § 12 kap JB. Hyresgästen har rätt till skadestånd samt hyresnedsättning om skada har orsakats och den inte kan läggas hyresgästen till last (11 och 16 §§ 12 kap JB).

Följer att hyresgästen är skyldig att väl vårda lägenheten och vad därtill hör (24 § 12 kap JB). Hen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes egna eller dennes gästers vårdslöshet. Hyresgästen är skyldig att så snart en skada som snabbt måste åtgärdas uppstår, såsom t ex en vattenskada, informera hyresvärden om detta.

Sammanfattningsvis gäller alltså att om du har anmält vattenskadan så fort ni upptäckte den samt att ni inte kan anses ha orsakat den genom vårdslöst agerande så är det hyresvärden som ska betala för reparationen. Du skriver att vattenskadan inte orsakats av dig utan troligtvis på grund av dåliga vattenledningar som hyresvärden inte reparerat. Du har alltså ingen skyldighet att betala för detta och hyresvärden kan inte ta din hyresrabatt för att betala för vattenläckan.

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1978)
2021-06-12 Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?
2021-06-12 Lägenhet smutsig vid inflyttning - vad kan man göra?
2021-06-11 Vräkning från hyresrätt på grund av nedskräpning
2021-06-11 Har en otrevlig granne- vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93079)