Vem ansvarar för trasigt balkongfönster?

2018-10-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Bor i en brf och våra balkonger har glasrutor som balkongsidor/väggar, och inte plåt. Nu har en av rutorna spruckit och rutan består nu av tusentals spruckna bitar. Har absolut inte gjort något då det hände medan jag var utomlands. Livsfarligt då både ett barn kan falla ner men också risk att den spruckna rutan faller ner på innegården, på någons huvud.Vem ska etsätta den nya rutan? Jag eller bfr?
SVAR

Hej och tack föra tt du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Ansvarsfördelningen i en bostadsrättslägenhet regleras i Bostadsrättslagen och i bostadsrättsföreningens stadgar.

Bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenheten
Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för att hålla lägenheten i gott skick. I praktiken innebär detta normalt att du ansvarar för golv, väggar och tak, glas och bågar i fönster samt lägenhetens inner- och ytterdörrar (7 kap 12 §). Paragrafen är dock dispositiv vilket innebär att om något annat sägs om ansvarsfördelningen i föreningens stadgar gäller detta före lagen.

Vad du bör göra
Jag rekommenderar att du först kollar i föreningens stadgar om det finns något föreskrivet angående ansvar för balkongfönster. Om det i stadgarna står att du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för balkongglaset gäller detta oavsett om du orsakat skadan själv eller ej och du måste i så fall bekosta glaset själv. I sådana fall bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

Om det inte nämns något om ansvar för balkongglas i föreningens stadgar bör du hävda att balkongglas inte är glas i fönster och att föreningen därför ska bära kostnaden.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (849)
2019-03-16 Möjligt att poströsta vid bostadsföreningsstämma?
2019-03-09 Giltighet av bostadsrättsförenings stadgar
2019-03-08 Kan grannen stämmas för störande rökning i mark- och miljööverdomstolen?
2019-03-03 Vad kan jag göra åt en störande granne i min bostadsrättsförening?

Alla besvarade frågor (66900)