Vem ansvarar för transport vid umgänge?

2017-06-06 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag har en liten fundering kring umgängesresor, vem ansvarar för att barnet transporteras till och från umgängen?Min dotter är boende hos mej och har umgänge med sin pappa varannan helg som bor 2,5 mil ifrån. Jag är den som valt att flytta men har det nån betydelse?Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När det gäller transport till och från umgänge finns det ingen uttrycklig regel om detta, men det som stadgas är att du och barnets pappa har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge så långt som möjligt tillgodoses, 6 kap 15 §, andra stycket Föräldrabalken.

Det är emellertid ganska vanligt att det är umgängesföräldern som ansvarar för hämtning och lämning eftersom umgänget huvudsakligen är till för denne förälder och barnet. Boendeföräldern kan dock bli skyldig att hjälpa till under vissa förutsättningar, men en gräns brukar dock dras vid ett avstånd på 10 mil. Eftersom avståndet i ditt fall endast är 2,5 mil så talar detta för att du inte torde vara skyldig att hjälpa till vid hämtning och lämning. Viktigt att ha i åtanke är att det inte finns något som tvingar umgängesföräldern till att hämta och lämna. Det kan variera beroende på hur just er situation ser ut, och eftersom jag inte har alla omständigheter är det svårt för mig att ge ett mer exakt svar.

Sammanfattningsvis har alltså du och barnets pappa ett gemensamt ansvar för att umgänge kommer till stånd, och i första hand bör ni försöka att finna en gemensam lösning på hur transporten till och från umgänget ska ske. Det är vanligt att det ligger på umgängesföräldern att sköta transporten till och från umgänget, men det finns ingen uttrycklig regel om detta och det kan variera en del beroende på hur just er situation ser ut. Lyckas ni inte finna en lösning på egen hand kan ni vända er till socialtjänsten som erbjuder samarbetssamtal, och där få hjälp att ta fram ett avtal om hur transporten ska gå till.

Hoppas att svaret har varit till hjälp!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94603)