Vem ansvarar för skulder som en sambo ådrar sig efter att samboförhållandet brutit upp men innan bodelningen?

Om man skrivt att sambolagen inte ska gälla och ena parten ändå anlitar advokat, vem ska då stå för kostnaderna av advokaten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror mycket på vad som står i ert samboavtal.

Om ni inte har avtalat något annat är utgångspunkten att varje person ansvarar (även sambor) för sina egna skulder.

Om ni har skrivit att sambolagen inte ska tillämpas förstår jag det som att ni inte ska göra någon bodelning. Om ingen bodelning ska göras är svaret att den person som ådrar sig skulder ska helt och hållet ansvara för dem.

Det skulle kunna bli annorlunda om ni gör en bodelning. Det som händer då är ju att ni ska dela på den samboegendom ni har. Dock ska varje sambo, innan samboegendomen delas i två, få undanta så mycket av sin egna samboegendom som behövs för att han eller hon ska få täckning för sina skulder. Detta kan illustreras med ett exempel: Om du äger en halv andel av en lägenhet som utgör samboegendom till ett värde av 500 000, och att du samtidigt har skulder om 400 000, behöver du endast lägga in 100 000 av lägenhetens värde i bodelningen. På så sätt får du alltså undandra 400 000' av värdet för att täcka dina skulder, varefter de resterande 100 000 läggs in i bodelningen och delas i två, så att den andra sambon får 50 000 av det (se SamboL 13 och 14 §§). Regeln innebär alltså att ju mer skulder en sambo har, desto mindre behöver de dela med sig av sin samboegendom.

Dock ska inte alla skulder beaktas. En sambo kan endast få täckning för sina skulder som uppkommit innan samboförhållandet upphörde. Alla skulder som uppkommit därefter kan man inte få täckning för. Detta innebär att om din sambo ådragit sig skulder efter att samboförhållandet upphört, men innan en bodelning ägt rum, ska din sambo inte få undandra någon samboegendom för att täcka de skulderna (se SamboL 13 § 1 stycket). Fråga om när ett samboförhållande anses upphört regleras i SamboL 2 §.
Där framgår att ett samboförhållande upphör om:

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,
2. om samborna flyttar isär, eller
3. om någon av dem avlider, eller
4. om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt SamboL 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt SamboL 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt SamboL 22 §.

Sammanfattning
Om ingen bodelning sker är svaret att du inte behöver lägga någon tanke på din ex-partners skulder, då hen får svara för dem helt själv. Om bodelning äger rum och skulderna uppkommit efter att samboförhållandet upphört behöver du inte heller på något sätt svara för skulderna. Om bodelning sker men skulderna uppkommit innan samboförhållandet upphört kan det hända att din ex-partner får undandra mer av sin egna samboegendom från bodelningen just för att täcka de skulder som uppkommit. Det ska dock noteras att det inte finns något i sambolagen eller dylikt, såvida ni inte avtalat om det, som kan göra att du skulle behöva betala din partner ersättning för hens advokat.

Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”