Vem ansvarar för skador på bostadsrätt?

Hej,

Jag var på semester under en vecka i Spanien och kom sedan hem till en vattenskada i min bostadsrättslägenhet. Nu har det varit en process om vad som hänt, vad som gjorts och vad som ska åtgärdas.

Lägenheten är en tvårumslägenhet på 65 kvm där samtliga golv, vissa väggar - förutom sovrummet blev vattenskadat. Det som orsakade skadan var en "lukta gott-korg" som någon hade spolat ner i avloppet, som sedan fastnat i avloppsstammen och tryckt upp avloppsvatten bakvägen upp i mitt duschavlopp och sedan breddat över under några dygn innan grannen slutligen ringde jouren på grund av att det tryckte ut vatten från min ytterdörr.

Nu är alla golv upprivna och vissa väggar och två torkar står och driver ut fukten, förra veckan så konstaterade Anticimex att även badrummet måste rivas, torkas ut och sen återställas. Badrummet är från -88 då fastigheten byggdes. Så jag har givetvis åldersavdrag för ytskiktet där.

Min kostnad på hem/bostadsrättsförsäkringen blir 21.500:- som ska täcka återställning av badrummet till samma standard. Det vill säga våtrumsmatta. Jag vill hävda att min förening ska stå för den kostnaden eftersom skadan har uppkommit i avloppstammen till fastigheten och jag är oskyldig till den orsakade skadan. Stämmer det?

Jag har tittat i föreningens stadgar och dom säger exakt samma sak som bostadsrättslagen 7 kapitlet § 12 säger. Har jag rätt till att få detta betalt av föreningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BRL).

Gränsen mellan bostadsrättshavarens och bostadsrättsföreningens ansvar regleras i 7 kap. 4 § BRL. Bostadsrättsföreningen är skyldig att hålla lägenheten i gott skick i den mån ansvaret enligt 7 kap. 12 § inte vilar på bostadsrättshavaren. Enligt 7 kap. 12 § BRL är bostadsrättshavaren ansvarig för att lägenheten hålls i gott skick. Här åsyftas framförallt "insidan" av lägenheten. Detta framkommer av de övriga styckena i 12 §, som stadgar sådant som bostadsrättsföreningen ansvarar för, vilket är vad som kan betraktas som "utsidan" av lägenheten. Lagtexten räknar upp reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet, som exempel på sådana "yttre" omständigheter som bostadsrättsföreningar ansvarar för. Bostadsrättshavaren kan dock ansvara även för sådana skador om dessa kan betraktas uppkommit till följd av bostadsrättshavarens vårdslöshet eller försummelse.

Av de omständigheter som du lämnat är det ganska tydligt att skadorna i din lägenhet är sådana som bostadsrättsföreningen ansvarar för. Vattenledningarna får anses höra till det "yttre" av lägenheten som dessutom är installerade av föreningen och tjänar flera lägenheter. Det finns därmed goda möjligheter att kunna kräva att bostadsrättsföreningen är skyldig att ansvara för de kostnader du haft. Det skulle vara möjligt att hävda att skadan uppkommit till följd av vårdslöshet från grannens (som spolade ner "lukta-gott-korgen") sida. Det finns då möjlighet för bostadsrättsföreningen att agera på bekostnad av ansvarig bostadsrättshavare som inte efter uppmaning åtgärdar sådana fel som innebär att skada kan uppstå på annans egendom (7 kap. 12 a § BRL). Oavsett vem som i slutändan ska anses vara ansvarig för skadan torde det i det här fallet inte vara du.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000