Vem ansvarar för skador i en bostadsrättslägenhet?

Hej!

Jag bor i en bostadsrätt. Tyvärr har jag råkat göra hål i vägen i mitt badrum,bredvid badkaret.

Brf har haft ut vårt försäkringsbolag och de finns ingen fukt i väggen. Vad bör/ska jag som bostadsrättsinnehavare göra? Det kan ju krypa in fukt med tiden.? Ligger ansvaret hos mig att åtgärda hålet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid frågor om bostadsrätter blir bostadsrättslagen (1991:614) tillämplig. Enligt 7 kap. 4 § är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte ligger på bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 12 §.

Enligt 7 kap. 12 § ska bostadsrättshavaren hålla lägenheten i gott skick på egen bekostnad om inget annat följer av stadgarna eller paragrafens andra-femte stycke (vilka inte är relevanta i ditt fall). Av bestämmelsen framgår det alltså att du ansvarar för det inre underhållet vilket innebär att du förutom sedvanligt underhåll (målning, tapetsering etc.) även ansvarar för reparationer och avhjälpa mer omfattande skador i lägenheten. Dock framgår det inte av lagen vad som anses höra till lägenheten och därmed bostadsrättshavarens underhållsansvar; här har man istället överlämnat det åt bostadsrättsföreningarna att reglera detta i stadgarna. I stadgarna kan ditt underhållsansvar inskränkas, d.v.s. föreningen kan åta sig att svara för fler utrymmen i lägenheten än vad som framgår av bostadsrättslagen. Du borde därför till en början ta en titt i stadgarna för att se vad som är ditt respektive föreningens ansvar. I lagens förarbeten, prop 1990/91:92 s. 201, nämner man att till lägenheten bör i regel räknas rummens golv, väggar och tak, inredningen i rummen, glas och bågar i fönster samt lägenhetens inner- och ytterdörrar.

I anslutning till 12 § föreskrivs i 7 kap. 12 a § att om bostadsrättshavaren försummar det inre underhållet i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och bostadsrättshavaren inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, så får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Risken att fuktskada eller mer omfattande skada uppstår på annans egendom till följd av hålet i väggen kan jag dock inte svara på.

Sammanfattningsvis ansvarar du för lägenhetens inre underhåll. Enligt lagens förarbeten hör till lägenheten rummens väggar, men för att klargöra vad som gäller i ditt fall råder jag dig att läsa stadgarna för att se vad som är ditt respektive föreningens ansvar.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000