Vem ansvarar för skada orsakad av utomstående i bostadsrättförening?

2015-09-23 i Bostadsrätt
FRÅGA
Våra 17 åriga döttrar hade fest i lördags som slutade 01.00. När vi då kom hem hade hissen gått sönder. Vi tror att deras vänner har åkt för många personer i hissen, som stannat och någon har dragit upp innerdörren. Vi anmäler att hissen var trasig och den lagas under söndagen. Nu har vi fått mail av bostadsrättsföreningens styrelse som tänker fakturera oss hisreparationen eftersom det var våra döttrar som hade festen. Är det vårt ansvar att betala reparationen. Tack!
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

Ifråga om hyreslägenheter ansvarar den som är hyresgäst för de skador som de gäster denne bjuder in orsakar på hyresvärdens fastighet. Hyresgästen kan sedan kräva ekonomisk ersättning för skadevållaren. Sådant ansvar kan stadgas också i en bostadsrättsförenings stadgar - sedan skyldigheterna enligt lag enbart stadgas för vattenledningsskador eller brandskador. Utan att ha tagit del av dessa kan jag därmed inte ge ett mer utförligt svar än följande. Utgångspunkten är att den som vållar en skada också skall ersätta skadan. Skadan har inte orsakats av er dotter utan av den eller de som befunnit sig i hissen vid skadetillfället. Vidare krävs det för att de ska vara skyldiga att ersätta skadan att de orsakat den via vårdslöshet enligt 2:1 Skadeståndslagen.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga - i den mån det går - annars är ni välkomna med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?