Vem ansvarar för reparation av ett element i en bostadsrätt?

För att laga ett element i mitt hem i en bostadsförening måste föreningen ta bort golvet (för att komma åt rören). Dock säger dem att jag måste betala för material för ett nytt golv och dem står för arbetskraften. Bör dem inte stå för allt om dem måste ta bort golvet för att laga skadan ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du bor i bostadsrätt och undrar vem som ska bekosta reparation av ett element i ditt hem. Som ett led i reparationen nämner du att golvet måste tas bort (för att komma åt rören). Din fråga regleras i lag och eftersom du bor i en bostadsrätt tillämpas Bostadsrättslagen (1991:614).

Då jag inte har tillgång till bostadsföreningens stadgar, utgår jag från relevanta bestämmelser i bostadsrättslagen, och går igenom vem som ansvarar för vad i en bostadsrättslägenhet. Avslutningsvis sammanfattas vad som gäller i ditt fall.

Ansvar för bostadsrättens skick och för reparationer med mera

Allmänt gäller att när en ny ägare tillträder lägenheten gäller att föreningen ska se till att lägenheten är i brukbart skick enligt den allmänna uppfattningen i orten, se 7:1 BRL. Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 7:12 BRL vilar på bostadsrättshavaren. Förhållandet kan beskrivas på så sätt att bostadsrättsinnehavaren generellt ansvarar för det "inre underhållet" medan bostadsrättsföreningen ansvarar för det "yttre innehållet", som innefattar utrymmen som är gemensamma för alla bostadsrätter. Bostadsrättsinnehavaren har med andra ord ett visst ansvar att hålla lägenheten i gott skick. Däremot kan konstateras att bostadsrättshavaren inte ansvarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler, vilket framgår av 7:12 2 stycket BRL.

Enligt Bostadsrättsägarnas riksförbund nämns exempelvis att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för målning av element och ledningar. Föreningen ansvarar emellertid för själva värmeelementet inklusive in- och utgående värmeledningar m.m

Sammanfattningsvis är jag av uppfattningen att det blir föreningen som ska ansvara för reparation av elementet, inklusive borttagandet av golvet samt materialet för nytt golv. Det senare är förvisso ingen reparation i sig utan snarare något som kommer öka kostnaderna, vilket än mer stärker det faktum att du inte ska stå för reparationen, särskilt om det inte finns andra alternativ för att reparera elementet. Dock kan det bli annorlunda exempelvis om bostadsrättsinnehavaren har varit vårdslös eller orsakat skada på elementet genom ett sådant handlande, dessutom kan vissa detaljer även ha reglerats i stadgarna. Men eftersom det rör sig om gemensamma värmeledningar (rören) som tjänar fler än en lägenhet och som behöver kommas åt - åligger det bostadsrättsföreningen att stå för kostnaden för hela reparationen eftersom denna regel är tvingande och inte kan avtalas bort.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!Dani GobraeelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000