FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning01/10/2019

Vem ansvarar för omhänder­tagen mobiltelefon i skolan?

Hej,

Läraren samlar in mobiltelefonen i början av dagen och lämnar ut den i slutet av dagen. Vem är ansvarig om telefonen försvinner eller skadas när den är insamlad?

Ordningsreglerna på skolan säger:

"F- 3 använder inte mobiltelefoner under skol – och fritidstid.

Åk 4- 6 får använda mobiltelefon efter överenskommelse med sin lärare under

lektionstid men inte på raster."

Med vänliga hälsningar,

Sebastian

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

När en mobiltelefon har omhändertagits med stöd av skollagen eller skolans ordningsregler har den som har tagit hand om mobilen ett ansvar för föremålet. Skadas eller försvinner egendomen under den tid som skolan förvarar den kan skolan bli skadeståndsskyldig (se prop. 2006/07:69). Det är därför viktigt att omhändertagen egendom förvaras på ett betryggande sätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare