Vem ansvarar för ohyra i en bostadsrätt?

Har läst artikel ert svar angående ersättning vid angrepp vägglöss i hyreslägenhet. Vad gäller i samma fråga med bostadsrätt HSB?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga berör ohyra i bostadsrättslägenhet varför miljöbalken (MB) samt bostadsrättslagen (BRL) är tillämpliga.

Huvudregeln att fastighetsägaren ansvarar över att bostaden är fri från ohyra
Huvudregeln är att det är fastighetsägaren som har ansvar över att bostäder och lokaler är fria från skadedjur (9 kap 9 § MB). Ansvaret ligger även därför på bostadsrättsföreningen att sanera bostaden. Med ohyra avses bland annat vägglöss, kackerlackor, myror och tvestjärtar. Vid ohyra i bostadsrättslägenheter är huvudregeln alltså att föreningen är skyldig att omgående vidta åtgärder för att utrota ohyran. Förutsatt att bostadsrättshavaren själv inte har orsakat ohyran kan bostadsrättshavaren dessutom ha rätt till nedsättning av årsavgiften och ersättning för kostnader på grund av sanering, eller till skadestånd (7 kap. 5 § bostadsrättslagen).

När den bostadsrättshavaren själv har orsakat ohyran
När den bostadsrättshavaren själv har orsakat ohyran genom vårdslöshet eller försummelse är bostadsrättshavaren själv ansvarig för eventuella reparationer i lägenheten i anledning av ohyran. I de fall föreningen ska sanera ohyran blir då bostadsrättshavaren istället ekonomiskt ansvarig gentemot föreningen för detta.

Anmäl ohyran direkt
Om man inte anmäler skadan inom kort tid efter upptäckt kan bostadsrättshavaren anses vållande till skadan då detta kan leda till spridning i fastigheten (7 kap. 18 § 4 p. BRL). Ta därför snarast kontakt med föreningen om du upptäcker eller ens misstänker att det finns ohyra i bostadsrätten.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis åligger det både föreningen och bostadsrättshavaren att vidta åtgärder snarast, vid förekomst av ohyra i en bostadsrättslägenhet. Enligt miljöbalken är huvudregeln att det är fastighetsägaren som har ansvar över att bostäder och lokaler är fria från skadedjur och att sanera för ohyra och skadedjur. Föreningen är skyldig att omgående vidta åtgärder för att utrota ohyran om ohyran fanns i lägenheten innan tillträdet. När den boende har orsakat ohyran genom vårdslöshet eller försummelse är bostadsrättshavaren dock själv ansvarig för eventuella reparationer i lägenheten.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt!

Vänligen,

Hanna HaavistoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000