Vem ansvarar för normalt slitage på hyreslägenhet?

2015-07-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Min dotter förbereder flytt från en hyreslägenhet och har fått ett brev från hyresvärden att hål efter lampor, tavlor, väggfasta hyllor o liknande skall spacklas och målas fackmässigt (med viss angiven färg) av hyresgästen eller dennes ansvar. I annat fall åtgärdas det på hyresgästens bekostnad. Om vi utgår från att ovannämnda hål är normalt slitage måste min dotter spackla och måla? Eller är det hyresvärdens ansvar om det är normalt slitage?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Hyresgäster har en skyldighet att vårda lägenheten under hyrestiden, enligt 12 kap. 24 § jordabalken. Utgångspunkten är att hyresgästen ska vårda lägenheten på lika bra sätt som en "ordentlig person". När hyresgästen flyttar är han/hon skyldig att återställa lägenheten i princip i samma skick som den hade vid tillträdet.

Hyresgästen behöver dock inte återställa sådant som anses vara normal förslitning, eftersom normal förslitning är hyresvärdens ansvar. Om hålen kan anses vara normalt slitage behöver din dotter alltså inte spackla och måla.


Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1678)
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående
2020-07-04 Hur går jag tillväga för att få ersättning för skador orsakade av min hyresgäst?

Alla besvarade frågor (81779)