Vem ansvarar för materialet för tjänsten när det har tillhandahållits av konsumenten?

FRÅGA
Hejsan. Låt säga att jag som privatperson ber en VVS-firma montera utrustning jag köpt in själv. Vem vänder jag mig mot då om utrustningen strular? Garanti mm? Vad händer om utrustningen går sönder vid montering?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem vänder jag mig till om utrustningen strular? Garanti?

Huvudregeln är att näringsidkaren ska tillhandahålla behövligt material för tjänsten. Det är dock möjligt att avtala om att konsumenten ska stå för materialet (4 § andra stycket KtjL). Den som utför tjänsten kan endast hållas ansvarig för bristfälligheter i materialet om denne har tillhandahållit eller anskaffat materialet. VVS-firman ansvarar därför inte för fel i självaste utrustningen. Däremot har VVS-firman fortfarande ett ansvar att utföra tjänsten fackmässigt och ta tillbörlig omsorg till konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt (4 § första stycket KtjL). VVS-firman har därför ett ansvar att du som konsument skaffat lämpligt material för tjänsten, som är av godtagbar kvalitet. Man kan säga att VVS-firman har en viss upplysningsplikt i förhållande till dig som konsument.

Om utrustningen är felaktig kan du göra gällande felet hos den du köpt utrustningen av. Det kan då bli aktuellt med en påföljd såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 § KKöpL). Om varan är felaktig måste du lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, s.k. reklamation. Köparen har tre år på sig att reklamera ett fel om säljaren är en näringsidkare och köparen en konsument (23 § KKöpL). Garanti innebär oftast en förlängning av reklamationsfristen och gäller endast om säljaren lämnat en sådan (21 § KKöpL).

Om det däremot inte är självaste utrustningen som är felaktig, utan t.ex. att monteringen är felaktig är det VVS-firman som ska kontaktas.

Vad händer om utrustningen går sönder vid montering?

VVS-firman kommer att bli skadeståndsskyldiga om utrustningen går sönder vid montering. Du har rätt till ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten när egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (31 § fjärde stycket KtjL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?