FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/03/2017

Vem ansvarar för hämtning och lämning vid umgänge?

Hej

Jag är pappa till två pojkar som är 10 år och 16 år. Jag har gemensam vårdnad om mina två söner och har varit sammanboende med barnen varannan vecka fram till Augusti 2016. Jag flyttade då till Lidköping p.g.a av att jag fick en fast anställning där. Jag ordnade all kontakt med pojkarna och hämtade och lämnade barnen varannan helg och fick aldrig hjälp med kostnaden för resorna. Avståndet var då 32 mil enkel resa. I oktober 2016 flyttade jag närmare mina söner efter att jag begärde förflyttning av min tjänst till ett annat kontor och nu är resvägen endast 12 mil.

Min yngsta son har alltid varit väldigt nära mig och har uttryckt rädsla för att förlora mig. Problemet jag har är att barnens mamma enhällig t vägrar yngsta sonen som fyller elva år i Juli att själv åka tåg till mig varannan helg. Varje gång det är min helg så är det som att mamman inte alls har förklarat för min son vad som kommer ske den helg han ska komma till mig. Hon vägrar åka halva eller hela vägen eller att vi turas om och hon vägrar låta honom åka tåg. Hon har till och med sagt till honom att barn kidnappas på tåg i Sverige. Vilka rättigheter har jag som umgängesförälder.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har umgängesrätt med dina barn och att du och barnen inte längre bor tillsammans. Reglerna om umgängesrätt finns i föräldrabalken.

Du och barnens mamma har gemensamt ansvar för att umgänget genomförs. (6 kap. 15§ föräldrabalken) Det primära ansvaret för umgängeskostnaderna ligger på dig, eftersom du inte bor tillsammans med barnen, men även barnens mamma ska ta del i dessa kostnader. Kostnaderna ska fördelas utifrån din och barnens mammas förmåga att betala dem. (6 kap. 15b§ föräldrabalken) I denna bedömningen tar man bland annat hänsyn till din och hennes ekonomi. Om någon av er inte har råd att betala alla resekostnaderna kan det innebära att den andre får betala mer.

Vad gäller just hämtning och lämning vid umgänget finns inte någon uttrycklig regel som anger hur detta ska gå till. Man brukar dock göra med hämtning och lämning som med resekostnader – att det först och främst är upp till dig, men att barnens mamma kan bli skyldig att hjälpa till. Man brukar också dra en gräns vid tio mil, så att barnens mamma bara ska vara skyldig att hjälpa till vid längre sträckor. Eftersom avståndet mellan dig och dina barn är mer än tio mil är det alltså möjligt att hon kan bli skyldig att hjälpa till med att hämta och lämna barnen.

Eftersom jag inte vet mer om er situation kan jag tyvärr inte ge ett mer detaljerat svar om exakt vilken rätt du har att kräva att hon hämtar eller lämnar, men det viktiga för dig att ta med dig är att det kan variera mycket beroende på hur just er situation ser ut. Om du har svårt att samarbeta med barnens mamma kan du vända dig till socialtjänsten, som erbjuder samarbetssamtal. Hos socialtjänsten kan ni få hjälp att ta fram ett avtal gällande hämtning och lämning av barnen. Om du istället behöver hjälp av en jurist kan du enkelt boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000