Vem ansvarar för förälderns dödsbo?

2019-06-30 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej. Fick på omvägar höra att min pappa gått bort. Nu när jag kollade så var det för en månad sen. Vad behöver jag göra nu i form av rent juridiska aspekter, tänker arv, begravning mm?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt gällande arv

Ur ett juridiskt perspektiv är det Ärvdabalken (1958:637), hädanefter refererad till som ÄB, som aktualiseras. Du är enligt denne att anse som bröstarvinge och är därmed arvsberättigad ( 2 kap. 1 § ÄB). Då det inte framkommer att det finns fler nära släktingar till din far utgår jag från att det inte finns någon efterlevande maka/make eller andra barn och därav kommer hela arvet efter din far att tillfalla dig (2 kap. 1 § ÄB). Detta kan dock inskränkas genom exempelvis ett testamente som är upprättat av din far. Dock har du alltid rätt att få ut din laglott ur din fars kvarlåtenskap ( 7 kap. 1 § ÄB).

Vad händer nu?

Då du blivit kontaktad gällande din faders bortgång har troligen ingen bouppteckning skett över din faders dödsbo (20 kap. 2 § ÄB). Du som barn till den avlidne kommer att bli dödsbodelägare vilket rent juridiskt sett medför att du har en andel i dödsboet gällande att du ska tilldelas arv, se resonemang ovan (18 kap. 1 § ÄB). Gällande eventuella begravningskostnader kommer dessa att betalas av dödsboet (alltså kvarlåtenskapen) innan denne delas upp mellan dödsbodelägarna (23 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll