FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet11/09/2018

Vem ansvarar för fel i fastighet?

Sålde en fritidsfastigheter under 2015 nu, tre år senare, vill köparna att jag skall betala sammanlagt 92000 för att de upptäckt fel i en vägg som de har rivit stora delar av och för de måste dra om el, ingen undersökning gjordes vid köptillfället av köparna och de uppgav då att de skulle bo året runt i fritidshuset. Huset byggdes under 2008 av mig och elen drogs in av behörig elektriker, det fina mer anföra i ärendet.

Lawline svarar

Hej! Först och främst, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Av din fråga tolkar jag det som att det rör sig om vad som inom juridiken benämns som fel i fastighet, alternativt dolt fel i fastighet. Denna typ av problem regleras i jordabalkens (JB) fjärde kapitel. Frågan är vem det är som ska ansvara för felet, du eller köparna.

Vad säger lagen om fel i fastighet?

I jordabalken framgår det att köparna har rätt till ersättning för de fel som fastigheten är behäftad med (4 kapitlet 19 § 1 stycket JB). Detta förutsätter dock att köparna har uppfyllt sin undersökningsplikt (4 kapitlet 19 § 2 stycket JB). Eftersom att det verkar som att köparna inte har uppfyllt sin undersökningsplikt innebär detta att de inte kan åberopa fel som de borde ha upptäckt vid en undersökning av fritidsfastigheten.

Dolt fel i fastighet

Ett fel i en fastighet som inte skulle kunna upptäckas vid en undersökning benämns som ett dolt fel i fastighet. Om det finns dolda fel i en fastighet och om man kan visa att säljaren, i detta fall du, kände till dessa eller borde ha känt till dessa fel ansvarar säljaren för felen (4 kap. 19a § JB). Detta innebär att om det går att bevisa dessa dolda fel samt att de var kända för dig som säljare, har köparnas rätt till att åberopa ersättning inte gått förlorad.

Slutsats

Eftersom köparna inte har uppfyllt sin undersökningsplikt vid köpet av fritidsfastigheten krävs det att felen ska klassificeras som dolda fel för att de ska kunna få ersättning för felen. Huruvida felen är att klassificeras som dolda fel är en bedömningsfråga som jag inte kan besvara konkret eftersom informationen i frågan inte är tillräcklig för att en helhetsbedömning ska kunna utföras.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare