Vem ansvarar för dödande av företagsinteckning?

FRÅGA
HejJag har tagit över ett AB där det visat sig finnas företagsinteckningar uttagna under 1990-talet. Inteckningar är fysiska enligt Bolagsverket och banken står som innehavare. Skulderna som inteckningarna var säkerhet för är sedan länge återbetalda . Bolaget har ej fått tillbaka inteckningarna och banken kan inte hitta igen dom och kan inte påvisa att de återlämnat dessa till bolaget. Banken lägger bekymret med dödande av handlingarna på bolaget och är villiga att stå för reg.avgiften. Är det inte banken som ska sköta dödandet av handlingarna och se till att bolaget får nya. Eller iaf ersätta bolaget för nedlagd tid och kostnader. Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödande av företagsinteckning regleras i lag om dödande av förekommen handling (förkortas nedan med lagen). Man kan antingen ansöka om dödande av själva handlingen eller dödande av inteckningen som sådan och olika regler gäller för dessa.

Vem ska ansöka om dödande av handlingen?

Att döda ett företagsinteckningsinteckningsbrev innebär att det fysiska brevet dödas, men att företagsinteckningen finns kvar. Enligt lagens 3 § är det den som har förlorat handlingen som kan ansöka om dödande av handlingen om det kan antas att handlingen kommit bort eller förstörts. Vill du endast döda själva inteckningsbrevet är det alltså banken som ska sköta ansökningen.

Vem ska ansöka om dödande av inteckning?

Om det inte är känt var företagsinteckningsbrevet finns och det inte har hänt något med företagsinteckningen på tio år kan den intecknade egendomens ägare ansöka om att företagsinteckningen ska få dödas trots att företagsinteckningsbrevet inte kan visas upp (20 § lagen). Om du vill att företagsinteckningen ska dödas är det alltså du som ska sköta ansökningen. Ingen rätt till ersättning från innehavaren av handlingen regleras i lagen.

Hur går en ansökan om dödande av inteckning till?

Du ansöker om dödande av företagsinteckning hos Bolagsverket. Blanketten som ska fyllas i hittar du på Bolagsverkets hemsida. När Bolagsverket fått alla uppgifter kommer den som senast antecknats som innehavare (i ditt fall banken) delges ansökningen. Bolagsverket kungör även ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar i minst sex månader. I föreläggandet uppmanas den som vet något om företagsinteckningsbrevet att anmäla det till Bolagsverket (21 § lagen). Till sist fattar Bolagsverket beslut i ärendet.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis är det banken som ansvarar för ansökning om dödande av företagsinteckningsbrevet. I sådana fall finns dock själva företagsinteckningen kvar. Om du vill döda själva företagsinteckningen är det du som ska ansvara för ansökningen. Du ansöker om dödande av företagsinteckning hos Bolagsverket.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?