Vem ansvarar för bostadsrättens golvbrunn?

Hej, vem ansvarar för byte/renovering av golvbrunnen (badrum) i bostadsrätt - är det bostadsrättshavaren eller föreningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!


Bostadsrättsfrågor aktualiserar i första hand bostadsrättslagen (BrL). Av denna framgår att bostadsrättshavaren har huvudansvaret för att hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat sägs i stadgarna (7 kap. 12 § BrL). Detta är det s.k. inre underhållet. Föreningen svarar för allt som inte omfattas av det inre underhållet (7 kap. 4 § BrL).


Bostadsrättshavarens ansvar omfattar som utgångspunkt golv, väggar, tak, inredningen i rummen, glas och bågar i fönster samt lägenhetens inner- och ytterdörrar. Även ledningar av vissa slag kan räknas hit (prop. 1990/91:92 s. 201). Det inre underhållet kan emellertid inte omfatta ledningar som försetts lägenheten av föreningen, om dessa ledningar tjänar fler än en lägenhet (7 kap. 12 § andra stycket BrL). Huruvida en golvbrunn räknas till ”golv”, d.v.s. lägenheten och det inre underhållet, är därför en tolkningsfråga som måste avgöras utifrån omständigheterna och föreningens stadgar i det enskilda fallet. Stadgarna kan användas för att precisera vad som anses höra till lägenheten, till exempel genom att ange att bostadsrättshavarens ansvar för golv omfattar såväl ytskikt som underliggande golvvärme (Högsta domstolens dom 2020-10-27 i mål T 2948-19). De kan också utvidga föreningens ansvar till att omfatta sådant som normalt hör till det inre underhållet, men inte med giltig verkan utöka bostadsrättshavarens ansvar till sådant som inte hör dit.


Sammanfattningsvis avgörs frågan genom en tolkning av omständigheterna i varje specifikt fall. I första hand bör man läsa föreningens stadgar, som kan precisera bostadsrättshavarens ansvar.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”