Vem ansvarar för barnets umgänge med andra föräldern?

2017-09-09 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag och barnens pappa har separerat. De är precis 10 mil emellan oss. Barnen bor hos mig och ska vara hos pappa varannan helg. Vem ska köra barnen fram och tillbaka? Och vem ska betala resorna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår utifrån din fråga att ni har gemensam vårdnad om barnen men att de har sitt primära boende hos dig.

Denna typ av frågor regleras i Föräldrabalken.

Inledningsvis säger 6kap. 2 § att den som har vårdnaden om ett barn ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Gällande behoven ser man till barnets bästa, vilket anses att ett barn har behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta framgår av 6kap. 2a §.

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna får rätten besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo med. Föräldrarna får även avtala om barnets boende. Framgår av 6kap. 14a §.

Barnet har rätt till umgänge med den förälder man inte bor med. Föräldrarna har då ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor med. Detta framgår av 6kap. 15§ .

Kostnad

Om barnet bor tillsammans med endast en av föräldrarna ska denne förälder ta del i kostnaderna för de resor som krävs för barnets umgänge med andra föräldern. Detta framgår av 6kap. 15b § . Vidare i samma paragraf står att detta ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Sammanfattningsvis

Ni som föräldrar har ett gemensamt ansvar att tillgodose barnens behov, däribland innefattas umgänge med båda föräldrarna. Du har tillsammans med barnets andra förälder ett gemensamt ansvar för kostnaderna för resorna och att skjutsa barnen fram och tillbaka.

Gällande kostnaderna kan ni avtala sinsemellan hur ni vill lägga upp det, alternativt vända till rätten och väcka talan i tingsrätt om ni inte kommer överens. Rätten tar isåfall ett beslut utifrån vad som kan anses lämpligt utifrån era ekonomiska förutsättningar för att betala för resorna samt andra omständigheter, t.ex. om det föreligger starka svårigheter för ena parten att skjutsa barnen. Detta förfarande kan dock bli kostsamt och tidskrävande, så det enklaste skulle vara om ni tillsammans kan komma överens då det är ert gemensamma ansvar.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan, ställa en ny fråga alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:

Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_question

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_question

Boka tid med en jurist på 08-533 300 04

Linn Nyberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?