FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/06/2021

Vem ansvarar för barnen; mamman, pappan eller bonusföräldern?

Hej! Är separerad och har två barn tillsammans. Pappan ska utomlands en vecka utan barnen, under den veckan de ska vara hos honom. Han anser att de ska vara kvar hos honom tillsammans med deras bonusmamma medan jag anser att de ska vara hos mig, som är deras vårdnadshavare och mamma. Vad gäller?

Undrar även vad som gäller om en förälder blir inlagd på sjukhus för en tid, ska barnen då vara hemma med sin bonusförälder eller ska de till den andre "riktiga" föräldern? Vad är rätt egentligen?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Gemensamma barn kan stå under vårdnaden av båda föräldrarna eller av ena föräldern enbart (6 kap. 2 § första stycket föräldrabalken). Om det enbart är du, som mamma, som har vårdnaden över barnen så är det du som har ansvaret över barnens personliga förhållnaden och även du som ser till att deras behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Således är det i sådant fall hos dig som de bör vara.

Om barnen däremot står under vårdnaden av både dig och deras pappa så innebär det att ni har en delad vårdnad. I sådant fall gäller att om en vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva sin vårdnad så kan rätten anförtro vårdnaden åt enbart den ena föräldern (6 kap. 8 a föräldrabalken). Varaktigt förhindrad innebär att denne under oöverskådlig tid inte kan utöva sin vårdnad, exempelvis om sjukhusbesöket du beskriver skulle vara över en oöverskådlig tid så kan detta gälla. Vid delad vårdnad gäller även att om en vårdnadshavare i övrigt är frånvarande eller sjuk så får den andra vårdnadshavaren trots det ta beslut som krävs för barnens vårdnad och som inte kan skjutas upp, detta gäller däremot inte vid ingripande beslut om barnen (6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken). Slutligen leder detta till att om pappan skulle bli inlagd på sjukhus under en tid och inte kan utöva sin vårdnad (om han har vårdnaden i detta fallet) så är det ditt ansvar som vårdnadshavare att ansvara för barnen, inte bonusföräldern.


Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000