Vem ansvarar för att bokföringen är korrekt?

2019-03-18 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, jag har en fråga kring ansvaret för att bokföringen ska vara korrekt. Det framkommer på bland annat Skatteverkets hemsida samt andra källor att det är näringsidkaren, eller styrelsen (beroende på företagsform) som är ansvarig för att bokföringen är riktig, även om man anlitat en konsult eller någon annan för att sköta bokföringen. Vart framkommer detta rent juridiskt? Hittar ingen lag där detta framkommer, endast vilka som är bokföringsskyldiga. Är detta fastställt genom praxis, eller finns det någon rekommendation där detta framkommer? Eller har jag missat helt att det står i någon lag? I BrB 11:5 står det nämligen "den som", vilket lämnar mycket utrymme för tolkning om vem som kan avses, därför antar jag att det måste finnas specificerat nånstans att det faktiskt är styrelsen och inte redovisningskonsulten eller någon annan som bär ansvaret. Tack på förhand!
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att det är näringsidkaren eller styrelsen som är ansvarig för att bokföringen är riktig. Detta framgår av BrB 11 kap. 5 § och ordalydelsen "den som". Den som är bokföringsskyldig är alltså också den som ansvarar för att bokföringen är korrekt.

Om man anlitat en konsult som gjort fel, kan hen dock i vissa fall dömas för att ha medverkattill bokföringsbrottet. Det utesluter dock inte näringsidkarens eller styrelsens ansvar, utan innebär att både konsulten och den bokföringsskyldige kan dömas. Exempel på ett rättsfall där så skett är NJA 1993 s. 687.

Alltså: Enligt BrB 11 kap. 5 § är det den som är bokföringsskyldig som också ansvarar för att bokföringen är korrekt.

Hoppas detta var svar på din fråga! I annat fall är du varmt välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (686)
2019-10-20 Får jag köpa antibiotika online?
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?

Alla besvarade frågor (73809)