FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott18/03/2019

Vem ansvarar för att bokföringen är korrekt?

Hej, jag har en fråga kring ansvaret för att bokföringen ska vara korrekt. Det framkommer på bland annat Skatteverkets hemsida samt andra källor att det är näringsidkaren, eller styrelsen (beroende på företagsform) som är ansvarig för att bokföringen är riktig, även om man anlitat en konsult eller någon annan för att sköta bokföringen. Vart framkommer detta rent juridiskt? Hittar ingen lag där detta framkommer, endast vilka som är bokföringsskyldiga. Är detta fastställt genom praxis, eller finns det någon rekommendation där detta framkommer? Eller har jag missat helt att det står i någon lag? I BrB 11:5 står det nämligen "den som", vilket lämnar mycket utrymme för tolkning om vem som kan avses, därför antar jag att det måste finnas specificerat nånstans att det faktiskt är styrelsen och inte redovisningskonsulten eller någon annan som bär ansvaret.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att det är näringsidkaren eller styrelsen som är ansvarig för att bokföringen är riktig. Detta framgår av BrB 11 kap. 5 § och ordalydelsen "den som". Den som är bokföringsskyldig är alltså också den som ansvarar för att bokföringen är korrekt.

Om man anlitat en konsult som gjort fel, kan hen dock i vissa fall dömas för att ha medverkattill bokföringsbrottet. Det utesluter dock inte näringsidkarens eller styrelsens ansvar, utan innebär att både konsulten och den bokföringsskyldige kan dömas. Exempel på ett rättsfall där så skett är NJA 1993 s. 687.

Alltså: Enligt BrB 11 kap. 5 § är det den som är bokföringsskyldig som också ansvarar för att bokföringen är korrekt.

Hoppas detta var svar på din fråga! I annat fall är du varmt välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo