Vem ansvar är det att avtal om umgänge följs?

2017-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor med mitt barn 50 mil ifrån barnets andre förälder. Hon har umgängesrätt en gång i månaden enligt kontrakt klubbat via tingsrätten, och enligt det delar vi resekostnader upp till 1000kr. Vems ansvar är det att umgänget följs? Hittills har umgänget oftast skett genom att jag åkt med barnet tur och retur, men det börjar bli svårt att få tid för detta resande. Kontraktet är formulerat så att " X och X ska, i god tid före varje tillfälle, träffa överenskommelse om tider, hur(...) och var(...)". Kan jag helt enkelt säga att jag inte har möjlighet att resa utan att riskera att bryta kontraktet? Eller nekar jag vårt barn någonting då? Hon flyttade innan hon skaffade nytt jobb, om det påverkar någonting.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om barns umgänge med sina föräldrar hittar du i föräldrabalken (FB). Jag kommer redogöra för reglerna om detta i allmänhet och sen ge några slutliga rekommendationer sist i svaret.

Barnets rätt till umgänge och ansvarsfördelning

Som utgångspunkt är det bra att tänka på att barn har en rättighet att umgås och ges möjlighet att upprätthålla en bra relation med sina föräldrar, så länge det inte umgänget skadar barnet på något sätt. Detta anses vara vad som är bäst för barnet och barnets bästa ska alltid vara det avgörande i alla frågor som rör t. ex. boende och umgänge (FB 6 kap. 2a §). Om föräldrarna är separerade uppfylls barnets behov genom umgänge med den föräldern som barnet inte bor hos (FB 6 kap. 15 §). Det är alltså ditt barns rättighet att få träffa den andra föräldern.

Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge med föräldern det inte bor hos uppfylls. Föräldrarna måste alltså hjälpas åt för att det ska fungera, men kan inte heller frånsäga sig sitt eget ansvar för att den andra föräldern inte gör tillräckligt. Alla föräldrar måste helt enkelt försöka göra sitt bästa för att tillgodose barnets rättigheter (FB 6 kap. 15 §).

Att inte följa en dom om umgänge

En dom som fastställer hur umgänget ska ske kan verkställas av en domstol. Det betyder att en berörd part som inte tycker att domen efterlevs kan söka hos en domstol och be dem förelägga den andra parten att följa domen (FB 21 kap. 1 §). Om en domstol väljer att verkställa domen kan de dels ändra förutsättningarna för umgänget om någonting har förändrats sedan domen slogs fast som gör att umgänget bör ske på ett annat sätt. I samband med verkställandet kan domstolen också bestämma att parten som inte följer domen måste betala vite. I situationer med allvarligare umgängessabotage kan domstolen också besluta att umgänget ska försäkras genom att barnet hämtas med hjälp av polis (FB 21 kap. 3 §).

Att ändra överenskommelser om umgänge

Föräldrar kan alltid komma till nya överenskommelser vad gäller barnets umgänge med en av dem. Det går att skriva ett nytt avtal och få det godkänt av socialnämnden och om det är svårt att komma överens går det att ta upp frågan till domstolsprövning och försöka få till en ändring som man själv önskar (FB 6 kap. 15a §).

Vad betyder detta i ditt fall?

Det är väldigt svårt att dra en exakt gräns för var den ena förälderns ansvar slutar och var den andra förälderns ansvar börjar. Klart är att den andra föräldern också är ansvarig för att umgänget med barnet fungerar. Exakt hur stort ansvar ni ska ta för transporten går däremot inte att säga säkert och beror på era personliga förutsättningar. Om den andra föräldern vägrar att hjälpa till trots att denne har förmåga att göra det kan det i sig röra sig om ett brott mot domen och ert avtal. Det är dock problematiskt om du plötsligt säger att du inte kan göra något för att uppfylla avtalet själv, utan att försöka få till ett fungerande umgänge på något annat sätt. Det är helt enkelt säkrast att göra så gott man kan och visa att man kontinuerligt gör genuina försök att tillgodose barnets rättigheter.

Eftersom ni har en bindande dom kan den andra föräldern begära att domstolen verkställer den med hot om vite eller till och med hämtning av barnet om ditt agerande skulle komma att ses som umgängessabotage. Samma möjlighet finns givetvis för dig om den andra föräldern inte tar sitt ansvar.

Rekommendationer

Om du tycker att umgänget bör ske på ett annat sätt kan du försöka få till en ändring i ett avtal eller i en ny dom. Jag rekommenderar i så fall att du fortsätter att så långt det är möjligt försöka efterleva det avtal som ni redan har. Skulle det hela sluta i en ny domstolsprocess kommer det att vara till din fördel. Försök först att komma överens och upprätta ett nytt avtal med den andra föräldern. Om inte det går kan du vända dig till kommens Familjerätt. Där kan ni erbjudas kostnadsfria samarbetssamtal som i bästa fall mynnar ut i en ny överenskommelse. I sista hand kan du försöka få till en ändring i domstol, men innan du tar det steget är det bra att kontakta ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig vidare i processen.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?