FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt22/10/2018

Vem äger lösöret efter att B låtit andra nyttjat lösöret och de sålt det vidare?

<p>Hej undrar över om ni kan rätt svar på följande:</p><p>Termer;</p><p>A = Man/Far</p><p>B = Hustru/Mor</p><p>C = Barn1</p><p>D = Barn2</p><p>E = Hustru till D, Barn2</p><p>Lössöre = Möbler, tallrikar, husgeråd etc..</p><p>A &amp; B gift 1956</p><p>A Bygger fritidshus 1964, är ägare av Tomt, Hus, samt lössöre</p><p>A ger B fritidshus 1986 i samband med skilsmässa - inkl Tomt, &amp; lössöre.</p><p>B säljer Fritidshus 1994 för 200 000kr till C&amp;D, enbart Hus samt Tomt</p><p>B ger löfte att C&amp;D får använda lössöre 'tillsvidare'</p><p>D ger E sin 50% av fritidshus Maj 2018 för 0kr enbart hus/tomt</p><p>E väljer att sälja fritidsfastigheten Augusti 2018 via Tingsrätt enl 'samäganderrättslagan', genom offentlig auktion</p><p>Vem ägare lössöret?</p>

Lawline svarar

<p>Hej!</p><p>

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det tycks inte som att det var fråga om gåva av lösöret från B till C och D. Det tycks istället som att det är fråga om ett nyttjanderättsavtal från B till C och D. De ska alltså enbart ha haft rätt att nyttja lösöret. Äganderätten till lösöret har inte övergått.</p><p>Frågan är alltså om de som förvärvat fastigheten och fritidshuset kan ha förvärvat lösöret genom godtrosförvärv.</p><p><strong>Godtrosförvärv</strong></p><p>Enligt 2 § 1 stycket i lag om godtrosförvärv av lösöre gäller, att i det fall någon har förvärvat (antingen genom köp, byte eller gåva) lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning (det vill säga C och D) men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin <b>besittning </b>och var i <b>god tro</b>. God tro innebär att förvärvaren av fastigheten och fritidshuset erhållit lösöret i tro om att allt lösöre tillhör fastigheten. Detta innebär också att köparen av fastigheten och fritidshuset med sannolikhet inte misstänkt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att överlåtaren (C och D) inte hade rätt att förfoga över egendomen.</p><p><strong>Ägarens rätt till egendomen</strong></p><p>Den som har förlorat sin rätt genom godtrosförvärv har i regel rätt att återfå objektet av den som godtrosförvärvat egendomen mot betalning 5 § lag om godtrosförvärv av lösöre. Denna rätt går i princip förlorad om egendomen konsumerats, förstörts, blivit fast egendom eller fastighetstillbehör (Prop. 1985/86:123 s 23).</p><p><b>Slutsats</b></p><p>Först förelåg ett nyttjanderättsavtal avseende lösöret mellan B i relation till C och D. Äganderätten avseende lösöret har inte övergått till C och D. I det fall köparen vid den offentliga auktionen har varit i god tro och fått lösöret i besittning, kan denne ha godtrosförvärvat lösöret. Ägaren (B) kan dock ha rätt att i sådana fall köpa tillbaka lösöret.</p><p>Jag rekommenderar att ni frågar köparen av fastigheten om denne vill ha lösöret, alternativt undersöker huruvida det stod något i annonsen vid försäljningen avseende lösöret.</p><p>Ägaren till lösöret är som utgångspunkt B.</p><p>Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!</p>

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”