Vem äger lägenheten när ena sambon övertar lån knutna till lägenheten?

FRÅGA
En person äger en lgh sen tidigare och nu har en sambo flyttat in i den. Då ska det väl inte behöva upprättas ett samboavtal utan vid en ev separation så äger den första personen den till fullo? Den personen har lån på motsvarande ca 85 % av värdet på lgh. Kan man reglera så att den inflyttade sambon övertar alla lån och blir ägare till den procent som lånen motsvarar av marknadsvärdet på lgh? Kan den första personen då fortfarande äga en viss procent fast den inflyttade sambon står på alla lån? Hur gör man det, det känns ju inte som om det är en gåva om sambon övertar lån som motsvarar 100 % av vad dennes del är värd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar samboförhållanden är sambolagen (2003:376). Vad som kan komma att bli föremål för bodelning är det som utgör samboegendom (3 § och 8 § sambolagen).

Utgör lägenheten samboegendom?

Samboegendom är det bohag och den bostad som paret tillsammans, eller någon av dem enskilt, förvärvat för gemensamt bruk i det gemensamma hemmet (3 § sambolagen). Jag förutsätter utifrån frågan att personen som äger lägenheten köpte denna innan dennes sambo var med i bilden. Följaktligen har lägenheten i sådana fall inte förvärvats för gemensamt bruk och därav kommer den inte vara aktuell i en bodelning.

Är överlåtelsen att betrakta som gåva?

Vad som utgör en gåva finner vi i lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, hädanefter refererad till som gåvolagen. Det framkommer här att det finns 3 rekvisit som ska vara uppfyllda för att det ska anses vara en gåva;

Det ska vara en förmögenhetsöverföring från en person till en annan.Denna förmögenhetsöverföring ska vara frivillig.Förmögenhetsöverföringen är avsedd att vara en gåva, alltså ska det finnas gåvoavsikt.

En gåva är inom juridiken att anse som ett benefikt avtal, det ska med andra ord inte finnas krav på motprestation i och med förmögenhetsöverföringen. I den situationen du omnämner ska dock sambon överta lån som motsvarar en andel av marknadsvärdet på lägenheten varav det brister i gåvoavsikten.

Hur ska överlåtelsen ske?

Överlåtelsen är att betrakta som ett köp och en lägenhet (förutsätter att det är en bostadsrätt) är lösöre och regleras därför av köplagen (1990:931) (1 § köplagen). Även Jordabalken (1970:994) tillämpas i vissa delar analogt, bland annat i kravet på skriftlighet och hur avtalsskrivningen sker (4 kap. 1 § Jordabalken).

Sammanfattning

Lägenheten utgör inte samboegendom och en överlåtelse under de förutsättningar som du beskriver är inte att betrakta som gåva. Vid överlåtelsen krävs därav ett skriftligt avtal i enlighet med vad som gäller vid lägenhetsköp.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AC3 Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-26 12:07
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2356)
2019-08-17 Kan jag få ta del av min sambos fastighet (som inte utgör samboegendom) om jag lagt ner kostnader och tid på underhåll, ombyggnation och renovering under vårt samboförhållande?
2019-08-15 Arvsrätt sambor
2019-08-14 Bostad måste vara förvärvad för gemensam användning för att ingå i bodelning
2019-08-13 Kan köpet av bostadsrätten hamna under sambolagen?

Alla besvarade frågor (72056)