Vem äger lägenheten när ena sambon övertar lån knutna till lägenheten?

FRÅGA
En person äger en lgh sen tidigare och nu har en sambo flyttat in i den. Då ska det väl inte behöva upprättas ett samboavtal utan vid en ev separation så äger den första personen den till fullo? Den personen har lån på motsvarande ca 85 % av värdet på lgh. Kan man reglera så att den inflyttade sambon övertar alla lån och blir ägare till den procent som lånen motsvarar av marknadsvärdet på lgh? Kan den första personen då fortfarande äga en viss procent fast den inflyttade sambon står på alla lån? Hur gör man det, det känns ju inte som om det är en gåva om sambon övertar lån som motsvarar 100 % av vad dennes del är värd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar samboförhållanden är sambolagen (2003:376). Vad som kan komma att bli föremål för bodelning är det som utgör samboegendom (3 § och 8 § sambolagen).

Utgör lägenheten samboegendom?

Samboegendom är det bohag och den bostad som paret tillsammans, eller någon av dem enskilt, förvärvat för gemensamt bruk i det gemensamma hemmet (3 § sambolagen). Jag förutsätter utifrån frågan att personen som äger lägenheten köpte denna innan dennes sambo var med i bilden. Följaktligen har lägenheten i sådana fall inte förvärvats för gemensamt bruk och därav kommer den inte vara aktuell i en bodelning.

Är överlåtelsen att betrakta som gåva?

Vad som utgör en gåva finner vi i lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, hädanefter refererad till som gåvolagen. Det framkommer här att det finns 3 rekvisit som ska vara uppfyllda för att det ska anses vara en gåva;

Det ska vara en förmögenhetsöverföring från en person till en annan.Denna förmögenhetsöverföring ska vara frivillig.Förmögenhetsöverföringen är avsedd att vara en gåva, alltså ska det finnas gåvoavsikt.

En gåva är inom juridiken att anse som ett benefikt avtal, det ska med andra ord inte finnas krav på motprestation i och med förmögenhetsöverföringen. I den situationen du omnämner ska dock sambon överta lån som motsvarar en andel av marknadsvärdet på lägenheten varav det brister i gåvoavsikten.

Hur ska överlåtelsen ske?

Överlåtelsen är att betrakta som ett köp och en lägenhet (förutsätter att det är en bostadsrätt) är lösöre och regleras därför av köplagen (1990:931) (1 § köplagen). Även Jordabalken (1970:994) tillämpas i vissa delar analogt, bland annat i kravet på skriftlighet och hur avtalsskrivningen sker (4 kap. 1 § Jordabalken).

Sammanfattning

Lägenheten utgör inte samboegendom och en överlåtelse under de förutsättningar som du beskriver är inte att betrakta som gåva. Vid överlåtelsen krävs därav ett skriftligt avtal i enlighet med vad som gäller vid lägenhetsköp.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2664)
2020-07-14 Vem av samborna har rätt att bo kvar i lägenheten vid en bodelning?
2020-07-14 Är sambolagen dispositiv?
2020-07-14 Klassas en investeringslägenhet som samboegendom?
2020-07-13 Vad gäller mellan mig och min sambo om vårt förhållande tar slut?

Alla besvarade frågor (81909)