FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag16/06/2022

Vem äger fastigheten i en enskilda firma?

Hej. Vi är 2 vänner som har enskilda firmor. Vi äger några fastigheter tillsammans som vi hyr ut till företag som kontor eller lager. Min kollega har nu avregistrerat sin enskilda bolag. Min fråga är, vad händer nu? Betyder det att han inte längre äger fastigheten? Hur funkar detta? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om enskilda firmor

En enskild firma är inte en egen juridisk person som själv kan ha rättigheter, skyldigheter, tillgångar eller skulder. Man brukar kalla en person som driver en enskild firma för en enskild näringsidkare. Dessa enskilda näringsidkare är personligen ansvarig för firmans skulder och andra förpliktelser. Enskilda firmor är inte heller skattesubjekt. Utan det är ägaren som är skattesubjektet och som därmed personligen ska beskattas för firmans eventuella överskott i inkomstslaget näringsverksamhet.

Din kollega äger fastigheten personligen

Eftersom en enskild firma inte kan inneha tillgångar innebär det att din kollegas enskilda firma inte ägde fastigheten från början, utan det gjorde din kollega personligen i egenskap av fysisk person. Samma gäller för dina fastigheter. Det har alltså inte skett en ägarförändring nu när din kollegas enskilda firma har avregistrerats, ingenting händer därför beträffande äganderätten till fastigheterna. 

Tveka inte att höra av dig igen om några oklarheter kvarstår! 

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare