VD vill inte äga aktier i bolaget under första verksamhetsåret

2019-05-30 i Bolag
FRÅGA
Hej, vi är fyra personer som startat ett företag tillsammans och ska äga 25% var. Nu säger personen som skall bli tilldelad VD att den inte vill äga några aktier första året och jag kan inte förstå varför? Vad har denna person för potentiellt motiv med det och vad är bäst i ett säkerhetsperspektiv för oss alla?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Några potentiella anledningar till att "vdn" inte vill äga aktier första verksamhetsåret. Observera att detta endast är spekulativt.

Kostnader för att starta bolag

En möjlig anledning kan vara att "vdn" vill undvika de kostnader som uppkommer när man startar ett bolag. Såväl administrativa kostnader till bolagsverket samt det aktiekapital som ska tillskjutas från aktieägarna (minst 50 000 i privata bolag). Det kan ju vara så att "vdn"s ekonomiska situation inte tillåter hen att hjälpa till att starta bolaget i dagsläget.

Om bolaget går med förlust/går i konkurs

Om "vdn" inte äger några aktier första året behöver hen inte heller göra någon förlust på sin investering om verksamheten går dåligt, vilket inte är ovanligt för nystartade bolag under det första verksamhetsåret. Att sedan skjuta till aktiekapital/köpa aktier när bolaget är i "knipa" ger vdn bättre förhandlingsmöjligheter vilket kan resultera i att hen får en bättre "deal" än övriga delägare, det kan dock självklart även vara så att bolaget går mycket bra i vilket fall "vdn" hamnar i en sämre förhandlingssituation.

Eftersom att "vdn" är den som sköter den löpande verksamheten finns risken (vilken förvisso får anses som väldigt liten) att hen tar dåliga affärsbeslut för att försämra bolagets ställning och förbättra sina egna förhandlingsmöjligheter, förvisso en väldigt osannolik anledning. Det ska här även tilläggas att det finns möjligheter att få skadestånd för beslut som VD fattar som skadar bolaget ekonomiskt.

Ifall bolaget går i konkurs kan "vdn" undvika personliga konsekvenser genom att hens investering försvinner om det skulle finnas skulder som är större än tillgångarna i bolaget vid konkurstillfället.

Övriga skäl

Det kan även vara så att "vdn" ska genomgå en skilsmässa och därför inte vill äga aktier i bolaget eftersom att aktier ska fördelas lika mellan makarna i en skilsmässa, förvisso beroende på hur bodelningens utfall blir. Utöver det kan det även finnas skattemässiga skäl.

En riskabel situation för övriga delägare att "vdn" säger upp sig och lämnar företaget om hen känner att bolaget inte fungerar, vilket lämnar er övriga i en potentiellt jobbig situation.

Min rekommendation är att du och de övriga delägarna försöker samtala med "vdn" och få hen att berätta anledningen, eftersom det ofta underlättar med öppenhet om ni ska driva bolaget tillsammans. Det bästa ur ett säkerhetsperspektiv är att ni kommer överens om en lösning som ska fungera för alla, utan vidare information kan jag dessvärre inte ge någon konkret lösning. Om du vill ta ärendet vidare kan du antingen skicka in en ny fråga, eller kontakta en av våra jurister som kan hjälpa dig ytterligare (här).

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (719)
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?
2021-04-28 Hembudsförbehållet - vilka har företrädesrätt?
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?

Alla besvarade frågor (92106)