Växelvis boende vid ensam vårdnad

2019-11-30 i Barnrätt
FRÅGA
HejDet är ett par som ska skilja sig och har två barn. Mamma vill att båda föräldrar ska ha vårdnad och barn var annan vecka. Men pappan vill att antigen mamma ska behålla barnen eller låta honom ha båda barnen. Kan mamma stå för ensam vårdnad och samtidigt ha barnen varannan vecka? Eftersom barnen älskar mycket sin pappa och vill gärna se honom. Hur ska mamma göra för barnens bästa?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vårdnad, boende och umgänge. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Jag kommer först att generellt gå igenom lagstiftningen på området för att sedan applicera den på ditt fall. Innan jag börjar med att gå igenom lagstiftningen vill jag påpeka att vårdnad, umgänge och boende ses som separata saker och bedöms var för sig. Delvis kan det göras olika bedömningar för hur exempelvis vårdnaden och umgänget ska se ut.

Generellt om vårdnad, boende och umgänge

Angående vårdnaden är huvudregeln att båda föräldrarna ska få gemensam vårdnad vid en separation, se 6 kap. 3 § 2 st. FB. Är vårdnaden gemensam och någon av föräldrarna vill få en ändring av vårdnaden, är det rätten som beslutar om vårdnaden även fortsättningsvis ska vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska få ensam vårdnad, se 6 kap. 5 § FB. Föräldrarna kan också gemensamt avtala om att vårdnaden endast ska tillfalla den ena föräldern, avtalet gäller om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, se 6 kap. 6 § FB. Avtalet får då samma rättsliga verkan som en dom.

En orsak till att vårdnaden fortsättningsvis inte ska vara gemensam, är att det föreligger så pass svåra samarbetssvårigheter föräldrarna mellan att en gemensam vårdnad kan anses påverka barnet negativt. Oavsett hur vårdnaden ser ut, har barnet rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, se 6 kap. 2 a § FB. Rätten kan besluta att barnets boende antingen är växelvis hos båda föräldrarna eller att den ena föräldern blir boendeförälder och att den andra föräldern får umgänge, se 6 kap. 14 a och 15 §§. Detta oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om endast en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare.

Ditt fall

Din fråga berör huvudsakligen om barnens mamma kan få ensam vårdnad samtidigt som barnen bor växelvis hos båda föräldrarna. I och med att vårdnad, boende och umgängesfrågor görs via separata bedömningar, är det fullt möjligt att mamman kan tilldelas ensam vårdnad samtidigt som pappan har barnen växelvis hos sig. Är det så att föräldrarna inte kan komma överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut avgörs frågorna av rätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1430)
2020-04-02 Kan min föredetta flytta med min dotter utan att jag godkänt det?
2020-03-31 Hur får ordnar jag växelvis boende med mina barn?
2020-03-31 Hur avgör man vem som blir boendeförälder vid en separation?
2020-03-31 Har morföräldrar umgängesrätt med sitt barnbarn?

Alla besvarade frågor (78751)