Växelvis boende - rätt att bestämma vecka?

2019-02-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag och min exman har två gemensamma barn, delad vårdnad och har barnen varannan vecka. Han har även ett barn från ett tidigare förhållande.Nu är det så att jag träffat en man i snart ett år och vi har börjat prata om att så småningom flytta ihop. Han har också barn sedan två tidigare förhållanden (dvs med två olika mammor), och vi har inte våra barn samtidigt, vilket gör att jag lyft frågan om att få byta vecka med min exman. Skulle bli konstigt att bo ihop och barnen aldrig ses hemma. Exmannen tycker inte det är hans problem utan att jag får ta det med hans tidigare ex, som då också behöver byta vecka för att det ska funka för exmannen. Hon vägrar och skyller på jobbet, men i min ögon är det "för att göra det surt för mig" (hon har aldrig gett mig en ärlig chans, har aldrig ens försökt vara trevlig mot mig). När vi först skilde oss så var det aldrig någon diskussion om vilken vecka jag skulle få barnen, utan blev tilldelad den som passar dom två. Känns konstigt att jag ska anpassa mitt liv efter exmannens ex! Kan tycka att jag och exmannen ska komma fram till vad som är bäst för oss två och våra två barn, sen får han ta samma diskussion med sitt ex vad som passar bäst för dom? Han menar på att han hamnar i kläm, men han har ju å andra sidan valt att skaffa barn med två kvinnor.Vad har jag för rättigheter i den här frågan?Mvh Sara
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du anger att ni har gemensam vårdnad och därför utgår jag från det i mitt svar.

En grundläggande förutsättning för växelvis boende är att föräldrarna har god förmåga att samarbeta men även vara lyhörda för barnets önskemål och kunna vara flexibla. Barnets behov måste alltid komma i första hand. I 6 kap. föräldrabalken finns bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Av 6 kap. 13 § framgår att om barnen står under gemensam vårdnad av två vårdnadshavare har de tillsammans en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vid gemensam vårdnad gäller som utgångspunkt alltså att beslut gällande barnen ska tas gemensamt. Enligt 2 st. i samma bestämmelse finns ett undantag från detta, nämligen att en vårdnadshavare under vissa förutsättningar får ta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp. En vårdnadshavare får dock inte ensam ta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Ett exempel på detta är barnets boende.

Om föräldrar med gemensam vårdnad har svårt att samarbeta angående barnen finns det möjlighet till hjälp med samarbetet via kommunen. Enligt 6 kap. 18a § FB får även rätten uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Frågan blir således om det är till barnens bästa att byta vecka eller inte.

En sista utväg är att få ensam vårdnad om barnen. I 6 kap. 5 § 2 st. FB stadgas att vid en bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. På ansökan av någon av vårdnadshavarna kan vårdnaden avgöras av rätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga, ett alternativ är eventuellt att försöka förmå din nya partners ex att byta deras barns veckor till dina barns veckor. Sådana här frågor är emellertid svåra och det finns dessvärre inte några renodlade domstolsavgöranden gällande bestämmande av veckonummer.

Du är självklart välkommen att boka in en tid med jurist för ytterligare rådgivning, via telnr: 08-533 300 04.

Vänligen,

Greta Ekblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (742)
2020-08-09 Får ena vårdnadshavaren ensam vårdnad om föräldrarna separerar?
2020-08-07 Hur ansöker jag om ensam vårdnad?
2020-08-05 Hur får jag mer umgänge med mitt barn?
2020-07-31 Oro för att barn far illa hos vårdnadshavare

Alla besvarade frågor (82663)