Växelvis boende, ändra dagar - Hur ska jag gå tillväga?

2019-09-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om vår dotter på strax 4 år. Vi har haft växelvis boende, 2 dagar hos mig, 3 dagar hos henne, fram tills nu och det är pga mitt natt jobb. Jag vill nu har varannan vecka och hon vägrar detta. När jag har min dotter så vill hon inte lämna mig, mest på grund av att hon känner att hon inte får tillräckligt med tid hos mig. Jag har även fixat allt så vår dotter behöver inte ändra några rutiner överhuvudtaget förutom att hon får gå på förskola fler dagar på min före detta sambos vecka.Hur ska jag gå tillväga?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är här " target="_blank">föräldrabalk (FB).

Vid gemensam vårdad ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6:13 FB). Detta innebär i praktiken att båda föräldrarna måste vara överens om dessa frågor.

Samarbetssamtal är en möjlighet och ska erbjudas er som föräldrar i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge och eventuellt skriva avtal om detta via kommunen (6:18 FB). Samarbetssamtal erbjuds via familjerätten. Samarbetssamtalets fokus ligger på barnets bästa och att försöka få föräldrarna att komma överens.

Något som är bra att komma ihåg är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring boendet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. En domstol får på talan av en av vårdnadshavarna eller båda besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med (6:14:a FB) (det vill säga om du vill dra frågan till domstol kan rätten besluta vem som blir den så kallade boendeföräldern ifall detta skulle anses nödvändigt).

Gällande boendesituationen (vilka dagar ni har) blir en fråga som ni sinsemellan kan besluta om (med utgångspunkt till barnets bästa), eller en fråga en domstol får besluta kring. Ett domstolsbeslut kan bli relevant om ni som föräldrar inte kan komma överens gällande boendet. Skulle domstolen anse att (utifrån alla omständigheter) en av föräldrarna ska anses utgöra boendeföräldern (föräldern barnet ska bo hos) ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6:15 FB) (om det föreligger gemensam vårdnad). Domstolen kan även besluta om ett växelvis boende (om det är bäst för barnet) om föräldrarna visar en god förmåga till samarbete. Vidare har barnets egen inställning stor betydelse (prop. 2005/06:99 s. 52 och 53), något som tordes ha varierande betydelse beroende på barnets ålder och mognad.

Sammanfattningsvis är mitt förslag att använda er av möjligheten till samarbetssamtal i er kommun. Skulle det inte gå att lösa är domstol slutligen en annan möjlighet (där även domstolen kan försöka få till samarbetssamtal i första hand). Det allra bästa är om ni som föräldrar kan nå en överenskommelse sinsemmellan gällande boendet, med utgångspunkt i vad som blir bäst för ert barn.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82752)