Vattenskada - vad har hyresvärden för skyldigheter?

Hej.

Jag har fått en avloppsskada/vattenskada i min hyresrätt och undrar om jag har någon rättighet till annat boende under tiden renoveringen pågår. På grund av fukt/mögel kan jag inte bo där under tiden.

Är det hyresvärdens skyldighet att erbjuda mig annat boende?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså vilka rättigheter och skyldigheter du har i denna situation samt huruvida hyresvärden är skyldig att erbjuda dig en ersättningsbostad.

Hyresgästen

Enligt 12:24 JB har hyresgäster vårdplikt. Det innebär att hyresgästen ska vårda lägenheten och ersätta skada som uppkommer genom dennes vållande eller vårdslöshet. Vid en skada eller brist som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte ska uppstå ska hyresgästen genast meddela hyresvärden därom.

Hyresvärden

Enligt 12:15 JB ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick som beskrivs i 12:9 JB. Där står att lägenheten ska tillhandahållas i sådant skick att den enligt allmän uppfattning på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Kraven är naturligtvis högre för en bostad än för andra typer av lokaler.

Vattenskadan

En vattenskada får betraktas som en sådan brist som ska avhjälpas av hyresvärden (om den inte vållats eller orsakats vårdslöst av hyresgästen). Hyresgästen har enligt 12:11 JB rätt till nedsättning av hyra under den tid som bostaden varit i bristfälligt skick och kan även få ersättning för skadan (skadestånd).

Hyresvärden kan alltså bli skyldig att kompensera dig på ovan nämnda sätt. Att erbjuda ersättningsbostad är alltså inte en lagstadgad skyldighet för en hyresvärd. Med det sagt bör du kolla med ditt försäkringsbolag - kanske kan det finnas möjlighet till ersättningsbostad genom din hemförsäkring.

Slutsats

Hyresgästen har vårdplikt och hyresvärden ska se till att bostaden är i ett godtagbart skick. Om hyresgästen inte orsakat skadan ska hyresvärden avhjälpa skadan och hyresgästen kan ha rätt till nedsättning av hyran och/eller ersättning. Att erbjuda en annan bostad faller inte inom hyresvärdens skyldigheter. Min rekommendation är att kontakta ditt försäkringsbolag.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000