Vattenskada i bostadsrätt

2016-01-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Mitt fina parkettgolv blev skadat o måste tas bort efter vattenskada ifrån grannen ovanför. Måste dom inte återställa golvet i ursprungligt skick? Det va ett gammalt fint ekparkettgolv från tidigt 1900-tal. Vill inte ha ett "nytt" parkettgolv! Bor i bostadsrätt.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 7 kap. 12 § 3 st. bostadsrättslagen (1991:614) är det bostadsrättsföreningen som svarar för reparationer på grund av vattenledningsskada om skadan inte uppkommit genom bostadsrättshavares vårdslöshet. I detta fall anger du att vattenskadan uppstod till följd av en vattenskada i lägenheten ovanför. Har vatten-skadan uppkommit på grund av vårdslöshet av bostadsrättshavaren i lägenheten ovanför är det han eller hon som ska stå för kostnaden.

Det kan noteras att bestämmelsen om bostadsrättsföreningens ansvar för vattenledningsskador gäller endast läckage från tappvattenledningar, och t.ex. inte skador till följd av läckage av vatten från ledningar och anordningar för värme.

Reparationens syfte är att återställa golvet till ett skick som om skadan inte hade skett. Om det byggnadstekniskt går att återställa golvet med ekparkett från tidigt 1900-tal så ska det göras. Det kanske dock inte är möjligt. Jag råder dig att rådfråga en golvläggare.

Hoppas att svaret var till din hjälp, har du flera frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?