Vattenläcka i hyreslägenhet- ska hyresvärden eller hyresgästen betala för reparationen?

2016-12-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hejjag har nyligen (mars 2016) flyttat till ett annat hyresboende. Den tidigare lägenheten blev för liten för oss eftersom vår familj växte. I vår tidigare lägenhet bodde vi i 9 år. Aldrig någon renovering gjordes inte ens när vi anmälde ett litet vattenläckage i i köket.Detta vattenläckage innebar lite skador på golvet. För några veckor sen kom en faktura om nästan 100 000 SEK för skador (åverkan) på lägenheten. Det skall också tilläggas att lägenheten är 16 år gammal och två hyresgäster bott där före oss och aldrig någon renovering har gjorts.Är verkligen detta rätt?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om gränsen mellan hyresvärdens underhållsskyldighet och hyresgästens vårdplikt.

I jordabalken 12 kap 15§ här, som hänvisar till 9§, anges att hyresvärden ska se till så att lägenheten är fullt brukbar samt med jämna mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Av 16§ som hänvisar till 11§ framgår att hyresgästen har rätt till skadestånd samt hyresnedsättning om skada har orsakats och den inte kan läggas hyresgästen till last.

Av 24§ följer att hyresgästen är skyldig att väl vårda lägenheten och vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans egen eller hans gästers vårdslöshet. Hyresgästen är skyldig att så snart en skada som snabbt måste åtgärdas uppstår, såsom t ex en vattenskada, informera hyresvärden om detta.

Sammanfattningsvis gäller alltså följande. Om ni har anmält vattenskadan så fort ni upptäckte den samt att ni inte kan anses ha orsakat den genom vårdslöst agerande så är det hyresvärden som ska betala för reparationen. Det gäller alltså om vattenskadan är sådan att den orsakats genom år av normal användning, kanske flera olika hyresgästers användning (dvs en försämring pga ålder och bruk). Om vattenskadan däremot kan anses vara orsakad av er vårdslöshet blir det ni som blir tvungna att betala reparationen.

Vänliga hälsningar,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?