Störande grannar

2017-03-23 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Vi har en medlem i vår bostadsrättsförening som vi har haft problem med i flera år. Medlemmen har väsnats mycket osv och vi undrar nu hur man går tillväga för att få medlemmen att flytta här ifrån? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor som rör bostadsrätter finns i huvudsak reglerade i bostadsrättslag (1991:614)(BRL). Enligt 7 kap 9§ BRL är bostadsrättshavare skyldiga att göra allt i sin makt för att bevara sundhet, ordning och gott skick. En bostadsrättshavare är också skyldig att följa eventuella ordningsföreskrifter som bostadsrättsföreningen ställt upp. Vidare ansvarar bostadsrättshavare för sina gäster, hushållsmedlemmar, hantverkare eller andra som är i dennes bostadsrätt.

I 7:9 BRL stadgas att en bostadsrättshavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö. I de fall det förekommer störningar av detta slag ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren en tillsägelse om att störningarna omedelbart ska upphöra. Rör det sig om en bostadslägenhet ska bostadsrättsföreningen meddela socialnämnden om störningarna. Om störningarna är särskilt allvarliga kan bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren. I praxis har pianospel inte utgjort skäl för uppsägning (se. NJA 1991 s. 574) medan misshandel av en granne har ansetts vara ett särskilt allvarligt fall av störande aktivitet som kan ligga till grund för uppsägning av bostadsrättshavare (se. NJA 2008 s. 243). Även hot mot grannar kan föranleda uppsägning utan tillsägelse. Det behöver inte tas hänsyn till om personer i omgivningen är särskilt känsliga för störningar t.ex. om en boende har ett nattjobb som gör att hen måste kunna sova om dagen.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som ska agera vid störningsfall. Om styrelsen är passiv kan 7:4 BRL tillämpas. Vid passivitet från styrelsens sida har en bostadsrättshavare i första hand rätt till nedsättning av årsavgiften och rör det sig om allvarliga störningar kan bostadsrättshavaren frånträda bostadsrätten, 7:2 BRL. Frånträder bostadsrättshavaren bostadsrätten ska bostadsrättsföreningen betala hen ersättning motsvarande marknadsvärdet för bostadsrätten, 7:29 BRL.

Upplever ni störningar från en av era grannar råder jag er att meddela bostadsrättsföreningen om störningarna ni drabbats av. Bostadsrättsföreningen kommer då ge er granne en tillsägelse. Fortsätter grannen att väsnas bör ni återigen kontakta bostadsrättsföreningen. Beroende på de nya störningarnas art kan det finnas skäl för uppsägning. Det krävs i regel starka skäl för att en bostadsrättshavare ska sägas upp utan tillsägelse. Agerar inte bostadsrättsföreningens styrelse är det aktuellt med en nedsättning av er årsavgift.

Med många vänliga hälsningar,

Christian Postolovski
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1223)
2021-08-01 Vad krävs för att en styrelse i en ekonomisk förening ska få fatta beslut?
2021-07-31 Behöver man betala andra avgifter efter att man har köpt en bostadsrätt?
2021-07-31 Ofullständig fråga
2021-07-31 Kan en styrelsen i en bostadsrättsförening gå in i lägenheter utan medlemmens tillstånd?

Alla besvarade frågor (94603)