Varumärkesskydd mellan olika konstformer

Hej,

Jag har ett problem inom Nöjes Industrin där jag blivit hotad av stämning om jag inte byter Artist Namn.

Mitt artist namn som Sångare och Musiker är ''Alex Alexander'' Vilket som utgår från mitt riktiga födelse namn som är ''******** *******'' min logga består av 2 A, alltså förkortning av mitt för och efternamn.

Jag har blivit kontaktad av en Trollkarl som har ett nytt Trademark på namnet ''Alexx Alexxander'' med 2 X av att jag måste byta mitt namn för att det är för likt hans Trollkarls namn?

Hur bör man gå vidare med detta ? Vi är inte i samma bransch dom frågar efter att kontakta mitt Management och Team och problemet är att det finns inget team eftersom jag är Independent artist som haft internationella framgångar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad jag kan döma utifrån dina uppgifter är det osannolikt att du behöver göra något åt detta.

Vad säger lagen?

Trollkarlens varumärke

Du säger att trollkarlen har en trademark på sitt namn. Jag utgår ifrån att det är en svensk trollkarl och att han därmed har registrerat namnet som ett varumärke enligt varumärkeslagen. Hans varumärke kan då dels bestå av namnet Alexx Alexxander, dels av logotypen med två X (1 kap. 4 §).

Intrång i varumärket

Du har inte registrerat ett varumärke men kan anses ha gjort intrång i trollkarlens varumärke med ditt användande av liknande namn eller logotyp. Det ska dock mycket till för att du ska anses ha gjort intrång i hans varumärke. Det krävs att du antingen använder dig av

ett identiskt varumärke på samma område,ett identiskt eller liknande varumärke på samma område, om det finns risk för förväxling mellan de två varumärkena eller att det finns ett samband mellan de två varumärkena, ellerett identiskt eller liknande varumärke om det ursprungliga varumärket är känt av en betydlig del av befolkningen och du drar otillbörlig fördel av denna kännedom (1 kap. 10 §).

Påföljder vid intrång

Om du anses ha gjort intrång i hans varumärke kan du tilldömas ett förbud mot att använda varumärket och en avgift om du bryter mot förbudet (8 kap. 3 §). Du kan också bli skyldig att betala för eventuell vinst du gjort med hjälp av varumärket och eventuell skada som du orsakat varumärkeshavaren (8 kap. 4 §). Detta kan bara ske om trollkarlen i ditt fall stämmer dig vid patent- och marknadsdomstolen (10 kap. 6 §).

Tolkning av din situation

Det kan tyckas vara ganska höga krav för att ett varumärkesintrång ska anses ha skett. Ditt fall är visserligen inte självklart men jag uppfattar det som en ganska låg sannolikhet att du i en eventuell tvist skulle anses ha gjort intrång i trollkarlens varumärke.

Namnet

Till att börja med är ni i olika branscher och därmed ställs kravet högre på hur lika varumärkena måste vara för att det ska räknas som ett intrång. Dessutom är kraven högre ju enklare slag varumärket är av (se NJA 1994 s. 74 "smultronfallet"). Eftersom att hans varumärke består av ett vanligt personnamn i modifierad form lär kravet vara väldigt högt i det här fallet.

Du kan argumentera för att risken för förväxling är väldigt låg med tanke på att den ene är trollkarl och den andre artist. Det finns mycket praxis på när två väldigt liknande eller i vissa fall till och med samma namn kunnat användas av två företag i olika branscher eller grenar av branscher.

Logotypen

Utan att se era båda logotyper är det självklart svårt för mig att bedöma situationen. Det är dock värt att nämna att samma bedömning görs som för namnet. Om förväxling inte är väldigt sannolik så lär logotyperna dessutom få vara väldigt lika, även om det anses att ni är i samma eller liknande branscher (se t.ex. MD 2016:11).

Slutsats

Kraven är höga och endast utifrån de omständigheter du angett kan jag inte tro att trollkarlen har särskilt stora möjligheter i en eventuell tvist. Det kan dock vara en god idé att visa alla omständigheter för någon i branschen och få detta bekräftat. Kolla t.ex. vad din management tycker samt någon annan neutral inom branschen. Det är han som måste väcka talan om han vill att något ska ske så för att direkt besvara din fråga så behöver du inte göra någonting.

Om han väcker talan och du fortfarande anser att du inte har gjort intrång i hans varumärke så är det helt enkelt bara att ta tvisten och förslagsvis anlita ett ombud. Vi på Lawline erbjuder både representation och ytterligare rådgivning om det skulle behövas. Maila oss gärna på info@lawline.se för mer info.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”