Varumärkesintrång när man tipsar om företag?

2021-10-06 i Immaterialrätt
FRÅGA
Mitt aktiebolag äger en hemsida som består av tre stycken positiva recensioner av kända ljudboksappar. Sidans inriktning är att tipsa om vilka appar som har kampanj där man kan få en gratis "pröva på period". Sajten drivs idag helt utan vinstsyfte och har inga inkomster eller sponsoravtal. Ett bolag kräver nu via advokat att deras namn, logotyp samt länkhänvisning ska plockas bort och hävdar upphovsrätt samt varumärkesskydd. Jag anser att vi har rätt att prata och tipsa om företaget. Kan de kräva att jag inte får nämna dem vid varumärkesnamn och att jag inte får visa deras logotyp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämpliga lagar

Din fråga berör upphovsrätt och varumärkesskydd, varför upphovsrättslagen (URL) och varumärkeslagen (VML) kommer att beröras.

Får man nämna varumärkesnamn och exponera ett varumärkes logotyp på en hemsida?

Ensamrätt till ett varumärke kan erhållas genom registrering eller genom inarbetning (1 kap. 6 och 7 § VML). Utifrån de givna förutsättningarna utgår jag ifrån att företaget har varumärkesskydd för sitt varumärke och därmed också ensamrätt (1 kap. 8 § VML). Vad ensamrätten innebär finns reglerat i 1 kap. 10 § VML som lyder enligt följande:

" Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 68 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är

identiskt med varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma slag, identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.

Som användning anses särskilt att

förse varor eller deras förpackningar med tecknet, bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet, importera eller exportera varor under tecknet, använda tecknet som ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken eller som en del av ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken, och använda tecknet i affärshandlingar och reklam."

Eftersom du på din hemsida marknadsför varumärket så använder du ett identiskt varukännetecken för en tjänst. Tjänsten kan sägas vara av annat slag, men det finns utrymme för att argumentera att du utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av varumärket – eftersom din hemsida baseras på just detta varukännetecken (första stycket 3 punkten). Det går också att argumentera för att det kan leda till förväxling och att det finns en risk för att ditt företag uppfattas ha ett samband med innehavaren av varukännetecknet (första stycket andra punkten).

Det finns dock vissa undantag från denna ensamrätt. Ett sådant är om man i enlighet med god affärssed i näringsverksamhet använder varukännetecknet för att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor eller tjänster (1 kap. 11 § andra stycket 3 punkten VML). Innebörden av att det ska vara i enlighet med "god affärssed" är att man gentemot innehavaren av varukännetecknet har en lojalitetsplikt beträffande dennes berättigade intressen. Så länge som du endast tipsar om olika ljudbokstjänster på det sätt som du beskriver så kommer det alltså att omfattas av undantaget.

Upphovsrättslagen tar sikte på att skydda olika litterära och konstnärliga verk (1 § URL). Lagen tar således inte sikte på den situation som har uppstått eftersom du inte på något sätt sprider de upphovsrättsliga verken (dvs böckerna).

Sammanfattning

Detta är ett snårigt rättsområde med många regler och tillhörande undantag. Detta öppnar upp för argumentation på båda sidor. Slutsatsen blir dock att din jämförelse/ recension av de olika tjänsterna omfattas av ett undantag vilket gör att du inte begår något intrång. Upphovsrätt blir i sammanhanget inte ens aktuellt. Företaget kan således inte tvinga dig att ta bort recensionen.

Om du behöver mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96475)