Vart vänder man sig om man upplever att temperaturen i lägenheten är för låg?

2017-12-12 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vart vänder man sig om man upplever att temperaturen i lägenheten är för låg?? Den av oss boende uppmätta temperaturen duger väl inte som en 'oberoende rapport'..?? Styrelsen, som kontaktats ett antal gånger, svarar att de inte ser inomhustemperaturen som något problem. Den aktuella lägenheten ligger på översta våningen med oisolerad yta upp mot vinden...
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga direkta lagregler som gäller för temperaturen i en lägenhet, men av 12 kap. 15 § jordabalken framgår det att hyresvärden ska hålla lägenheten i sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Till detta räknas att temperaturen i lägenheten är sådan att den inte lägenheten går att bo. Socialstyrelsen rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör ligga mellan 20 och 24 grader.

Är temperaturen under 18 grader eller över 26 grader kan det dock utgöra en sanitär olägenhet, 12 kap. 18a § sjunde stycket andra punkten jordabalken. Dessa regler gäller dock bara för hyreslägenheter, men samma regler och temperaturer gäller för bostadsrätter, 7 kap 3 § Bostadsrättslagen. Jag tolkar din fråga som att det gäller en bostadsrätt. I första hand ska man vända sig till sin bostadsrättsförening med sina klagomål då föreningen enligt 7 kap 2§ Bostadsrättslagen är skyldig att åtgärda problemen. Om det inte hjälper att prata med din bostadsrättsförening rekommenderar jag dig att ta kontakt med den kommunala myndigheten för miljö och hälsoskydd. Skulle din fråga ändå gälla en hyresrätt så kan hyresnämnden, på en hyresgästs begäran förelägga hyresvärden att vidta de åtgärder som behövs för att uppnå en godtagbar standard, 12 kap. 18a § första stycket Jordabalken.

Här kan du läsa hela socialstyrelsens rekommendationer.

Med vänliga hälsningar,

Simon Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97662)