Vart vänder man sig för att få resning i avslutat mål?

2020-11-30 i Domstol
FRÅGA
HejNär man försöker få resning i ett avslutat mål, vänder man sig då till samma instans som dömt i målet eller till en högre instans?MVHMattias Olsson
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).

Huvudregeln är att en lagakraft vunnen dom gäller. En dom som vunnit lagakraft kan dock ändras sedan resning beviljats i målet (58 kap. 1 § RB). Det innebär att den gamla domen upphävs och en ny rättegång kan inledas. Detta rättsmedel används dock väldigt restriktivt på grund av rättssäkerhetsskäl.

Du vänder dig till instansen över den som meddelat den gamla domen. Det är den domstolen som prövar ifall resning ska beviljas. När det gäller en dom som har meddelats av en tingsrätt är det alltså den hovrätt som tingsrätten tillhör som beslutar om resning. När det gäller en dom som meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?