Vart hittar man ansökan om att säga upp sin förvaltare?

FRÅGA
Vart hittar man ansökan om att säga upp sin förvaltare?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förvaltare finns i föräldrabalken (FB). För att besvara din fråga kommer jag först att beskriva vad som krävs för att säga upp sin förvaltare eller förvaltarskapet. Det finns olika regler beroende på om man vill säga upp och byta sin förvaltare eller upphäva förvaltarskapet i sin helhet. Därför kommer jag att behandla båda situationerna i mitt svar. Jag vet inte heller vilken kommun du bor i och därför kommer jag svara generellt på din fråga.

När kan ett förvaltarskap upphöra och när kan man byta förvaltare?

Ett förvaltarskap ska upphöra när det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap (11 kap. 19 § FB). En förvaltare kan entledigas (sägas upp) från sitt uppdrag om förvaltaren missbrukar eller försummar sitt uppdrag, kommer på ekonomiskt obestånd eller av någon annan orsak är olämplig för uppdraget (11 kap. 20 § FB).

Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap?

För att förvaltarskapet i sin helhet ska upphöra ska en ansökan skickas till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). Ansökan får lov att göras av huvudmannen, förvaltaren, huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo och överförmyndaren (11 kap. 21 § FB).

Hur ansöker man om att byta förvaltare?

Om en förvaltare inte sköter sitt uppdrag kan förvaltaren entledigas av överförmyndaren i hemkommunen (11 kap. 20 § FB). Det går att göra en sådan ansökan till överförmyndaren i kommunen. I ansökan bör du uppge varför förvaltaren inte sköter sitt uppdrag.

Rekommendation

Om du vill ansöka om att säga upp förvaltarskapet i sin helhet rekommenderar jag tid att först ta kontakt med överförmyndaren i din hemkommun för att se om de tillhandahåller några blanketter. Vissa kommuner tillhandahåller blanketter på nätet som går att skriva ut och fylla i för att sedan skicka till den tingsrätt där du är folkbokförd. Det är inte ett krav att använda dessa blanketter. Det går bra skriva en egen ansökan till tingsrätten. Ansökan bör innehålla: Både ditt och din förvaltares namn, personnummer, adress, telefon och eventuell e-postadress. I ansökan ska du även redogöra för skälen till att förvaltarskapet ska upphöra samt ett eventuellt läkarintyg eller socialutredning som kan stödja att det inte längre finns ett behov av förvaltarskap.

Om du vill byta ut din förvaltare rekommenderar jag dig att ta kontakt med överförmyndaren i din hemkommun för att höra om de har några ansökningsblanketter på internet. Om kommunen inte har sådana blanketter kan du skriva en egen ansökan. I din ansökan till överförmyndaren ska du bland annat uppge de skäl som ligger till grund för att förvaltaren ska entledigas.
Avslutningsvis vill jag poängtera att kommunen har en serviceskyldighet och ska besvara kommuninvånarnas frågor och funderingar.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84173)