Vart betalar jag skatt när jag säljer egendom utomlands?

Fråga om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland Jag är tysk medborgare och bor i Sverige. Jag har nyligen sagt upp mina två tyska kapitallivsförsäkringar och har fått utbetalt deras värde. Båda livförsäkringar är tecknade sedan innan 2005 och är därmed skattefria i Tyskland. Sedan äger min man (svensk medborgare) och jag en lägenhet i Berlin som vi inom några år vill sälja. Vi hyr ut lägenheten och bor endast i Sverige. Vi har ägt lägenheten över 10 år och en framtida vinst genom försäljning av lägenheten är enligt Tyska skatteregler skattebefriat. Min fråga är är jag genom dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland i dessa fall befriad från skatter i Sverige?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Utredning

Den lagstiftning som främst kommer att behandlas i relation till din fråga är inkomstskattelagen (IL).


Allmänna hållpunkter

En fysisk person som är obegränsat skatteskydlig i Sverige ska betala svensk skatt för samtliga av sina inkomster, oavsett vart inkomsten kommer ifrån.


Obegränsad skattskyldig

Frågan är då när man blir obegränsad skattskyldig.  Enligt 3 kap. 3 § IL är följande personer obegränsat skattskyldiga i Sverige, 

1) De som är bosatta i Sverige

2) de som stadigvarande vistas i Sverige

3) en som har väsentlig anknytning till Sverige.

Men väsentlig anknytning ska en helhetsbedömning göras i enlighet med 3 kap. 7 § IL. Vid det bedömningen ska följande omständigheter beaktas och tas till bedömning:

a) om man är svensk medborgarskap

b) hur länge man har bott i Sverige, har man bott här länge, har man en fastighet i Sverige?

c) om man vistas utomlands (i detta fall Kroatien) vad är syftet, beror på det på nöje, jobb eller studier?

d) var befinner sig sin familj

e) har man arbete i Sverige ?


I relation till den iformation som du givit mig anser jag att du i huvudregel kommer vara  obegränsad skatteskyldig i Sverige. Men precis som du nämner finns det förutsättningar att undgå att betala skatt i Sverige, om det finns ett skatteavtal mellan Tyskland och Sverige. 


Skatteavtal

Det som ovan nämnst är huvudregeln för vad som gäller vid beskattning av inkomst från utlandet. Men enligt gobalrätt har Sverige rätt att avvika från denna huvudregel och beskatta inkomst i enlighet med skatteavtal. Sverige har ett skatteavtal med Tyskland. I enlighet med artikel 6 har du rätt att beskatta dina inkomster från fastigheten i Tyskalan "1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat". Du kommer således ha rätt att använda tysk skatterätt vid försäljning av fastigheten. 


Tips 

Med stöd av ovan angivet, uppmanar jag dig att ta kontakt med tysk jurist vid försäljning av fastigheten. Att kontakta skatteverket är även något jag rekommenderar, det är dessutom kostnadsfritt att göra det. 


Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på nelly.starkengren@Lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.

Avslutningsvis hoppas jag att min hantering av ditt ärende har varit givande och att det presenterats på ett tydligt och utförligt sätt. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Med vänliga hälsningar,
Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Fastighetsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo