Vart återfinns information om dödsbodelägare?

härHej!

Var hittar jag info om dödsbodelägare? Avser oskiftat bo i form av fastighet.

Lawline svarar

Hej,

Din fråga är allmänt ställd, varför det blir svårt för mig att ge ett specifikt svar. Generellt kan dock sägas att en dödsbodelägare är en sådan person som på grund av lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet, vanliga exempel är sambo, make/maka, bröstarvingar, arvingar, universella testamentstagare eller arvingar efter tidigare avliden make.

De lagar som reglerar dödsbodelägarskapet återfinns i Ärvdabalken (ÄB), se särskilt 18 kap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

ÄB hittar du här!

Vänligen,

Jens ÖdmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning