Varningssignaler ger utökad undersökningsplikt

Hej!

Jag köpte ett hus hösten 2012. Huset är byggt 1974 med riskkonstruktionen platta på mark. Efter ett tag upptäckte jag en avvikande lukt i huset som sätter sig i kläderna. Jag sågade då upp en bit av golvet på olika ställen i huset för att kolla om det är syllarna som luktar. Jag såg då att syllarna ligger på syllpapp vilket gör att konstruktionen fungerar. Sedan sågade jag upp några olika hål i golvet längre in i huset. Där fann jag på ett ställe asfaboard som låg direkt på betongplattan. Denna asfaboard luktar kemiskt och jag tror detta är källan till lukten. Det jag behöver göra är att riva upp allt golv och ta bort all asfaboard och installera ventilerat golv.

Är denna åtgärd något jag kan anmäla som dolt fel och i så fall få ersättning för?

Besiktningsprotokollet säger: Det förekommer uppreglade golv på betongplatta, vilket betecknas som en riskkonstruktion med avseende på fukt- och mikrobiella skador. För att säkert fastställa golvkonstruktionernas kondition och utförande krävs alltid en fortsatt teknisk undersökning. Se även info sidan 7. Pos 9. Vid entré till fastigheten kändes en avvikande lukt vilket man bör utreda orsak och omfattning på. Uppreglat golv, se riskanalys.

Med vänliga hälsningar.

Lawline svarar

Hej!

Som köpare har du en undersökningsplikt då du köper en fastighet. Detta innebär att du inte i efterhand kan åberopa fel mot säljaren som kunnat upptäckas vid en undersökning av fastigheten (se 4:19 JB). För att betrakta ett fel som dolt ska det inte varit upptäckbart vid en noggrann undersökning. Dessutom ska det vara ett fel som du inte kunnat förvänta dig med tanke på fastighetens ålder, skick, pris och konstruktion. Undersökningsplikten är långtgående och omfattar bland annat att man skall ta sig in i kryputrymmen samt andra svåråtkomliga ställen. Däremot sträcker sig inte undersökningsplikten så långt så att man ska behöva bryta upp förseglade utrymmen. Detta innebär att man som utgångspunkt inte skall behöva bryta upp golv och liknande för att uppfylla sin undersökningsplikt.

Undersökningsplikten kan både minskas och utökas beroende på vad man får för signaler när man undersöker fastigheten. Lugnande besked från säljaren kan göra att du inte behöver undersöka en viss del djupare, varningssignaler däremot kan göra att du måste undersöka en viss del djupare på fastigheten.

Huset du köpt är byggt på 1970-talet med riskkonstruktion platta på mark. Detta i sig talar för en större risk att fel i golvet kan föreligga vilket gör att du borde undersökt det vidare. Besiktningsprotokollet stadgar också att golvet är en riskkonstruktion samt att det finns en avvikande lukt vid entrén till fastigheten. Enligt mig pekar detta på tydliga varningssignaler vilket även här skulle gett dig en utökad undersökningsplikt av golvet. Om du inte gjort någon djupare undersökning trots dessa varningssignaler bör det bli svårt att åberopa detta som ett dolt fel.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”