Varning från styrelse i bostadsrättsförening

2019-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Styrelsen upplever en medlem i bostadsrättsförening som jobbig. Menar att hon baktalat föreningen och delar ut en skriftlig varning. Har de befogenhet att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen då varningar brukar utfärdas av styrelsen är när en bostadsrättshavare utsätter sina grannar för störningar av något slag. Om det förekommer störningar ska styrelsen ge bostadsrättshavaren en tillsägelse att se till att störningarna upphör, vilket följer av 7 kap 9 § Bostadsrättslagen (BrL). Tillsägelsen anses lämnad när den avsänts i rekommenderat brev, se 7 kap. 32 § BrL. I ett tidigare skede kan även styrelsen bland annat försöka medla mellan grannar och utfärda informella varningar för att försöka lösa problemet.

Reglerna kring störningar hittar du i 7 kap. 9 § BrL. Däri stadgas det att bostadsrättshavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö så pass mycket att de inte skäligen kan tålas. Om störningar skulle föreligga kan uppsägning av bostadsrätten bli aktuellt.

Slutsats: det är svårt för mig att komma fram till ett uttömmande svar eftersom jag inte vet vad som hänt i fallet och på vilket sätt bostadsrättshavaren har varit jobbig. Att enbart upplevas som jobbig och baktala föreningen anses inte som en störning. Är det dock så att det jobbiga beteendet enligt styrelsens bedömning utgör en störning är de skyldiga att dela ut en tillsägelse om detta.

Hoppas svaret har varit till någon hjälp!

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?