FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/01/2021

Varför vill man göra en bodelning efter en lång tid?

Hej! Har varit skild i ca 1,5 år. Under de 16 år vi var gifta har vi inte ägt något tillsammans, varken boende eller bil eller liknande. Nu vill mitt ex göra en bodelning. Min fråga är, varför vill man göra en bodelning såpass långt efter samt vad har han att vinna/jag att förlora på detta? Tacksam för svar.

Mvh

E-L

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Utgångspunkten är att allt giftorättsgods delas lika vid en bodelning

När du och din make ingick ett äktenskap omvandlades all er egendom till giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset ska som huvudregel delas lika mellan dig och din make vid eventuell bodelning, vid t.ex. skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Ni har alltså rätt till hälften av värdet på era gemensamma tillgångar. Med ett undertecknat äktenskapsförord kan makar dock förvandla giftorättsgods till enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Er enskilda egendom ingår inte i en bodelning och delas inte mellan er.

Ert giftorättsgods ska alltså delas lika mellan er vid en bodelning om ni inte tecknat ett äktenskapsförord. Det finns ingen tidsfrist inom vilken en bodelning senast måste äga rum, vilket innebär att din make fortfarande kan kräva en bodelning efter 1,5 år efter skilsmässan.

Likadelningsprincipens syftar till att skydda den mindre förmögna maken i äktenskapet

Man kan vilja göra en bodelning för att tillvarata sin rätt till hälften av giftorättsgodset. Att makar ska dela lika på giftorättsgodset bygger på likadelningsprincipen. Makar har vanligtvis delad ekonomi och det är inte sällan de delar upp vem som köper vad eller att en make stannar hemma med barnen medan en arbetar. Det är svårt att säga vad du förlorar och vad han vinner på en bodelning eftersom jag inte vet era respektive tillgångar. Det kan vara förmånligt för ditt ex om en större del av giftorättsgodset är 'dina' tillgångar. Likadelningsprincipen säkerställer en ekonomisk jämställdhet mellan makarna i bodelningen och skyddar den mindre förmögna maken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal KryouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”