FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt11/03/2018

Varför tillåts Marabou sälja "Kex" när Kexchoklad finns?

Cloettas Kexchoklad är väl känd i Sverige och nu i januari lanserar Marabou sin nya produkt vid namn "Kex". Marabous Kex har väldiga likheter till Cloettas Kexchoklad och jag undrar hur man ser det ur ett immaterialrättsligt perspektiv? Cloettas produkt borde väl vara skyddad av varumärkesrätten? Eftersom kännetecken, mönster och varumärke är extremt lika mellan produkterna. Varför tillåts Marabou sälja en produkt som är så pass lik?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skydd för varumärken hittar du i varumärkeslagen (VmL), se här.

Varumärken kan få skydd genom antingen registrering eller inarbetning (1 kap. 6 och 7 § VmL).

Registrerat skydd

Exakt hur långt ett registrerat skydd sträcker sig ska avgöras efter en helhetsbedömning där man framförallt bedömer dels hur likt det använda märket är det skyddade märket dels hur lika varorna är som de används för. Andra omständigheter som kan vara relevanta är t.ex. hur särskiljande märket är, hur inarbetat det skyddade märket är, varans art och kundkretsens egenskaper. Om det finns risk för förväxling så anses det föreligga ett intrång (1 kap. 10 § 1 st p.2 VmL).

Inarbetat skydd

Om märket är inarbetat kan intrång anses föreligga även om det inte finns risk för förväxling om användningen kan anses dra otillbörlig fördel från varumärket ("snyltning") eller om den kan anses vara skadlig för märket (1 kap. 10 § 1 st p.3 VmL).

Slutsats

Förmodligen anses inte chokladen "Kex" vara tillräckligt lik "Kexchoklad". Visserligen är det samma sorts varor, men ordet kex måste kunna användas av andra. "Kexchoklad" är även väldigt inarbetat och särskiljande och risk för förväxling föreligger förmodligen inte. Eftersom andra ska få använda ordet kex föreligger förmodligen inte snyltning heller.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?