Varför står så många lagar över grundlagarna?

Varför står så många lagar över grundlagarna? Ett exempel är att polis får vid rätt omständigheter gå in i bostad trots att det strider mot hemfriden och nödvärnsrätten. Ett annat exempel är de nya pandemilagen som inskränker på tex mötesfriheten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i regeringsformen (RF), vilken är en av Sveriges fyra grundlagar.

Jag förmodar här att du undrar varför det finns lagar som står över våra grundläggande fri- och rättigheter och hur det är möjligt. De grundläggande fri- och rättigheterna finns föreskrivna i 2 kap. RF, där återfinns bl.a. just mötesfriheten och skyddet mot exempelvis husrannsakan eller annat liknande intrång föreskriven. (2 kap. 1 § p. 3 RF samt 2 kap. 6 § RF). Nödvärnsrätten är ingenting som föreskrivs i grundlag utan återfinns i 24 kap. 1 § brottsbalken.

I RF har lagstiftaren givit riksdagen möjlighet att begränsa vissa fri- och rättigheter genom lag, bland annat gäller det just mötesfriheten och skyddet mot exempelvis husrannsakan eller annat liknande intrång. (2 kap. 20 § RF). Detta då det i vissa lägen finns ett intresse av att begränsa fri- och rättigheterna.

En begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna får enbart företas för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Det får inte heller gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen, det måste med andra ord vara proportionerligt att företa begränsningen. En begränsning får inte heller göras enbart p.g.a. politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. (2 kap. 21 § RF).

Exempelvis mötesfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomster eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot. (2 kap. 24 § RF). Pandemilagen syftar speciellt till just att motverka farsot, vilket i princip innebär att motverka en epidemi, eller en smittsam sjukdom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof FunkeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo