Varför ställer banken frågor om mina transkationer?

2019-10-31 i Övriga brott
FRÅGA
Banken har ställt frågor om mina transaktioner och har stängt mitt konto. Jag vill inte svara på dessa frågor och vill därför att dem raderar mina personuppgifter.
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna typ av frågeställningar regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på det EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför ställer banken frågor om mina transaktioner?

I och med den nya lagen har banker och andra finansiella institut fått höga krav att hålla koll på deras kunders användande av bankens produkter och tjänster. I det fall banken bedömer någon transaktion som avvikande från kundens beteende eller har någon annan misstanke har banken en juridisk skyldighet ett utreda huruvida brott kan misstänkas föreligga. Banken får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism (3 kap. 1 § penningtvättslagen).

Hur behandlas dina personuppgifter?

Banken får behandla personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (5 kap. 2 § penningtvättslagen). Detta innebär dock inte att banksekretessen bryts. Banken får fortfarande inte lämna ut uppgifter om dig eller om ditt engagemang i banken till obehöriga parter. Banker har, till skillnad från många andra branscher, en skyldighet att inneha arkiv av personuppgifter under en viss tid vilket innebär att radering av personuppgifter inte kan ske omedelbart vid begäran.

Vad innebär detta?

Banken har all rätt att neka dig att ingå affärsförbindelser men även att utföra enstaka transaktioner om du inte kan framställa tillräckliga bevis som styrker pengarnas ursprung. Detta eftersom bankerna enligt lag har väldigt högt ställda krav på sig i kampen att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Om du kan visa de aktuella transaktionernas syfte och ursprung kommer problemet att vara löst.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (766)
2020-05-28 Är att ljuga samma sak som mened?
2020-05-26 Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?
2020-05-24 Falsk tillvitelse och vårdslös tillvitelse
2020-05-20 Olovlig befattning med smuggelgods, ringa brott.

Alla besvarade frågor (80507)