FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare27/09/2021

Varför ska man ha olycksfallsförsäkring? Kan jag få ersättning på annat sätt?

Hej jag stod ivägen för en glad hund som sprang rakt på mig. Jag fick fruktansvärd smärta i mitt finger som visade sig senare att jag hade brutit.

Jag fick ha gips i fyra veckor och sjukskriven i fem veckor.

Jag har en olycksfallsförsäkring men det bolaget säger att min försäkring inte gäller när jag gjort detta, trots att det var en olycka.

Varför skall man ha olycksfallsförsäkring om den inte funkar när man behöver den?

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer är givetvis befogad, men det finns inget juridiskt svar på den. Det finns varken en lag som säger att du som privatperson måste teckna en olycksfallsförsäkring eller som säger att en arbetsgivare måste erbjuda sina anställda en sådan.

Varför du bör ha en olycksfallsförsäkring
Generellt är det så inom försäkringsbranschen att bedömningen som görs för att ge rätt till försäkringsersättning i dessa situationer utgår ifrån om situationen som ledde till skadan var plötslig och oförutsedd. Ofta brukar det även vara så att husdjur, såsom hundar, inte omfattas då de anses vara ägarens ansvar. Det innebär att ägaren står risken för att husdjuret orsakar skada. Det är alltså inte ovanligt att försäkringsbolag inte hjälper till med ersättning just när det rör sig om skador orsakade av djur som inte är vilda.

Det finns dock ändå anledningar till att ha en olycksfallsförsäkring. Som du förstår är dock förutsättningen att själva händelsen omfattas av försäkringsbolagets villkor som du har gått med på vid tecknandet av försäkringen. Innehållet i försäkringarna varierar beroende på försäkringsbolag. Normalt kan du exempelvis få ersättning för kostnader i samband med vård, ärr efter en skada, bestående fysisk eller psykisk skada (medicinsk invaliditet), om du inte kan arbeta och arbetsoförmågan är bestående (ekonomisk invaliditet). En olycksfallsförsäkring har ofta även bättre villkor när det kommer till självrisk och åldersavdrag på exempelvis lös egendom som glasögon och kläder än vad en hemförsäkring har.

Gällande möjligheten att ändå få skadestånd
Juridiskt sett drabbades du av en utomobligatorisk skada, vilket innebär att skadan inte grundades utifrån ett avtalsförhållande. Därmed omfattas skadan av 5 kap. skadeståndslagen (SkL) och allmänna skadeståndsrättsliga principer. I frågan aktualiseras även hundägares ansvar enligt lag om tillsyn över hundar och katter.

Hundägares strikta skadeståndsansvar

Huvudregeln enligt SkL är att endast den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en personskada är skyldig att ersätta skadan, (2 kap. 1 § SkL). Det finns dock situationer då en person även ansvarar för skador som denne inte själv har orsakat, varpå skador orsakade av en hund är ett sådant exempel. Enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter, föreligger det ett så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägare. Detta innebär att en hundägare ansvarar för alla skador som hunden orsakar på en person och dennes egendom. Detta gäller oavsett om hunden var kopplad eller gick lös.

Avseende personskada, vilket är den skadetyp enligt skadeståndslagen som du har drabbats av, kan du kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt för sveda och värk eller lyte och men, (5 kap. 1 § SkL). Med sveda och värk avses fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur där eventuellt psykiskt lidande måste vara medicinskt påvisbart genom exempelvis ett läkarintyg för att kunna ersättas. Med lyte och men avses lidande av bestående art, exempelvis ärrbildning eller stadigvarande rörelseinskränkning.

Ett skadestånd som baseras på en personskada kan dock jämkas, det vill säga sättas ned, om du själv medverkat till att skadan uppstod. I detta fall skulle det exempelvis kunna vara om du genom uppsåt eller grov vårdslöshet provocerat fram hundens beteende, (6 kap. 1 § SkL). Detta är inget jag kan bedöma i detta fallet, men det låter utifrån informationen i din fråga inte som att du provocerat fram hundens beteende.

Vad du bör göra
Du kan kontakta hundägaren privat för att se om ni kan komma överens om en lämplig ersättning. Om ni inte är ense om beloppet för skadeståndet eller om hundägaren inte vill ta ansvar för den uppkomna situationen, kan du ta ärendet vidare till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om du vill ha hjälp med att utforma en fullgod stämningsansökan eller vill ha ytterligare juridisk hjälp råder jag dig att kontakta våra verksamma jurister på info@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lite hjälp på vägen!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?