Varför ska man ha framtidsfullmakt?

FRÅGA
Jag undrar varför man ska skriva en framtidsfullmakt?I vilka situationer är det en fördel att ha en sådan fullmakt?Vi har varit gifta i över 50 år och äger hus och bostadsrätt gemensamt, Har både egna tillgångar och gemensamma samt har ett riktigt testamente som finns förvarat hos advokat.Tacksam för råd om hur vi ska tänka beträffande framtidsfullmakt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En framtidsfullmakt kan vara bra att ha om man vill försäkra sig om att ens angelägenheter (ofta privatekonomi) kommer skötas av någon man litar på, om man blir beslutsoförmögen. Man kan ju råka ut för allt möjligt otäckt som sätter ens förmågor ur spel, såsom degenerativa sjukdomar och olyckor. Det är egentligen ingen väsentlig skillnad på att utrusta någon med en framtidsfullmakt och att få en god man utsedd av tingsrätten. Den största fördelen med att använda sig av framtidsfullmakt istället för god man är att man då sett till att "systemet" direkt är på plats i händelse av plötslig beslutsoförmögenhet.

Du kan läsa mer om framtidsfullmakter, god man och förvaltarskap på Sveriges Domstolars hemsida.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (379)
2019-08-25 Hur länge måste man spara kvitton och handlingar som rör huvudmannen efter avslutat godmanskap och förvaltarskap?
2019-08-12 Entledigande av god man
2019-08-02 Då förvaltare inte behövs kan rätten upphäva förvaltarskapet
2019-08-01 Har jag som dotter rätt att rättshandla åt min sjuka pappa, istället för att hans syster ska göra det?

Alla besvarade frågor (72228)